صفحه اصلی

promise breaking
پيمان شکن
کلمات مشابه

promise fulfillment : ايفاء بوعده

promise keeping : توداري

promise of marriage : قول يا پيمان عروسى

promised : معهود

promised day : ميعاد

معنی promise breaking به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مشتری در سازمان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم گیری در سرمایه گذاری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های تأمین مالی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مداری سازمان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی بیمه