لغات مشابه
promise of marriage : قول يا پيمان عروسى

promised : معهود

promised day : ميعاد

promised land : سرزمين معهود

promiser : قول دهنده ،متعهد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام