صفحه اصلی

pseudomemory
روانشناسى : خاطره کاذب
کلمات مشابه

pseudomnesia : روانشناسى : ياداورى کاذب مرضى

pseudomorph : جسم معدنى که نمودجسم معدنى ديگر ر را بخود گرفته باشد،شکل کاذب

pseudomorphism : نمود کاذب ،تحول بشکل کاذب

pseudomorphous : داراى نمود کاذب

pseudomyopia : روانشناسى : نزديک بينى کاذب

معنی pseudomemory به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کارآموزی ساختمان 4طبقه
دانلود طرح مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)
دانلود طرح مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
دانلود طرح مالی شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن