صفحه اصلی

pseudomorph
جسم معدنى که نمودجسم معدنى ديگر ر را بخود گرفته باشد،شکل کاذب
کلمات مشابه

pseudomorphism : نمود کاذب ،تحول بشکل کاذب

pseudomorphous : داراى نمود کاذب

pseudomyopia : روانشناسى : نزديک بينى کاذب

pseudoneurosis : روانشناسى : روان رنجورى کاذب

pseudonym : تخلص

معنی pseudomorph به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی تولید آهن به روش اسفنجی
دانلود بررسی جوشكاری با اكسی استیلن
دانلود بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG)
دانلود بررسی سیستم های اندازه گیری