صفحه اصلی

pseudomyopia
روانشناسى : نزديک بينى کاذب
کلمات مشابه

pseudoneurosis : روانشناسى : روان رنجورى کاذب

pseudonym : تخلص

pseudonymity : مجعوليت ،جعلى بودن ،مستعارى

pseudonymous : داراى تخلص ،وابسته به نام مستعار

pseudooperation : کامپيوتر : شبه عمليات

معنی pseudomyopia به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی (1353)
دانلود پرسشنامه بررسی وضعیت مهد کودک‌ها
دانلود مقیاس ارزیابی اهمالکاری