لغات مشابه
public policy : بازرگانى : سياست عمومى

public property : ملک خاصه

public prosector : دادستان ،مدعى العموم

public prosecutor : مدعي العموم

public restroom : آبريزگاه همگاني

public road : قانون ـ فقه : شارع عام

public sale : حراج ،مزايده

public school : مدرسه عمومي , مدرسه دولتي

public sector : بخش دولتي

public servants : مامورين دولتى

public service : استخدام دولتي

public session : قانون ـ فقه : جلسه علنى

public spirit : خير خواهى براى مردم ،ميهن پرستى

public spirited : داراى روحيه اجتماعى

public spiritedly : ازلحاظ خير خواهى مردم ،ميهن پرستانه

public spiritedness : خير خواهى مردم ،خير خواهى عموم ،ميهن پرستى

public submission : معمارى : مناقصه رسمى

public traffic : معمارى : رفت و امد همگانى

public transportation : وسائط نقليه عمومي

public treasury : قانون ـ فقه : بيت المال

public trial : قانون ـ فقه : دادرسى علنى

public warehouse : بازرگانى : انبار عمومى

publican : صاحب ميخانه

publication : منتشر , نشريه , نشر , درج

publications : نشريات

publicijuris : قانون ـ فقه : مربوط به حقوق عمومى

publicity : تبليغاتي , علانيه , علنيت

publicity films : فيلم هاى تبليغاتى

publicize : شهرت دادن , تبليغ کردن

publicly : در نظر عموم ،اشکارا

publicly useful : سودمند براى عموم ،عام المنفعه

publicness : عموميت

publish : منتشر ساختن , طبع و نشر کردن , درج کردن , منتشر کردن , انتشار دادن , منتشر نمودن , به چاپ رساندن

publish abroad : در همه جا شهرت دادن

publishable : قابل نشر

published : شايع , منتشر , منتشره , منتشر شده

published by : چاپ

published in : چاپ

publisher : ناشر

publishing : انتشار , چاپ , طبع

publishment : انتشار،طبع ونشر،اشاعه ،اعلان ،مطبوع

puce : رنگ البالويى

puchery : جمع شدگي

pucka : ( )pukka(درهند )خوب ،تمام عيار،محکم ،بادوام ،ساخته شده

pucked : لچ

pucker : درهم کشيدن , جمع شدگي

puckery : چين خورده ،جمع شده ،چين خور( نده ) جمع شو( نده)

puckish : شيطان

pud : دست در زبان کودکان

pudding : فرني

pudding face : صورت بزرگ و فربه

pudding head : ادم کودن و نادان ،بليد

pudding heart : ادم ترسو،نامرد

pudding stone : شفته طبيعى

puddle : دست انداز , کولاب , گل گرفتن

puddled soil : زيست شناسى : خاک تراوش ناپذير

puddler : گل ساز،بهم زننده

puddling furnace : علوم مهندسى : کوره پودل

puddling hearth : علوم مهندسى : بوته پودل

pudency : ازرم ،شرم ،حجب

pudendal : وابسته به عورت يا شرمگاه

pudendal muliebre : فرجى ،کسى

pudendal virile : ذکر،اکت مردى ،کير

pudendum : (تش )فرج ،الت تناسل( زن يامرد)،شرمگاه

pudge : ادم خپل ،جانور چاق

pudicity : پاکدامنى ،شفت ،عصمت ،احصان ،بى الايشى ،سادگى ،بى جفتى ،تنهايى

pudsy : کوشتالو

pueblo : دهکده سرخ پوستان

puerile : silly(،childish، )=juvenileبچگانه ،کودکانه ،احمقانه

puerile breathing : تنفس خرخرى کودکان

puerilism : کودک منشي

puerility : بچگى ،نادانى

pueritia : قانون ـ فقه : سن هفت تا چهارده سالگى

puerperal : نفاسى ،زاييمانى

puerperal fever : تب نفاسى ،لرز شير

puerperal psychosis : روانشناسى : روان پريشى پس زايمانى

puerperium : مرحله بين زايمان واعاده زهدان بحال اوليه خود،دوره نفاس

Puerto Rico : پورتوريکو

puff : باد کردن , وزش باد , پک , مشروب گازدار , پف کردن , پک زدن

puff adder : يکجور افعى بزرگ افريقايى که چون برانگيخته شودتنش باد ميکند

puff ball : يکجورسماروغ که چون تخم دان گوى مانندان شکسته شودتخم ان پراکنده مى شود

puff box : پودر دان

puff paste : خمير پف دار،نان شيرينى پف کردن ،پفک ،ادم توخالى ،ادم پفکى

puffed : پف کرده , پف آلود

puffedness : پف کردگي

puffer : بيگودي گيسو

puffery : تبليغات پر سر وصدا

puffin : (ج.ش ).مرغان دريايى از خانواده بطريق يا پنگوئن

puffiness : پف کردگى ،گوشتالويى

puffing : پف

puffy : باد دار , باد کرده

pug : ضايعات غله , طره گيسو , کرجي بان

pug faced : بوزينه رو( ى)

pug mill : علوم مهندسى : اسياى گل مخلوط کن

pug nose : بينى کوتاه وکلفت سر ببالا

pug nosed : داراى بينى کوتاه وسر بالا،پهن بينى

pugg(a)rec : پکرى ،دستار هندى

pugging : خاک اره يا چيز ديگرى که فضايى رابا ان پرکنندتاصدادران نه پيچد

puggle : سک زدن ،سيخ زدن

pugh : واه ،اوه

pugilism : بوکس بازي

pugilist : ستيزه جو , ستيزه گر

pugilistic(al) : وابسته به مشت بازى ،مربوط به مشت زنى

pugnacious : ستيزه گر

puisne judge : دارو جز،قاضى پايين رتبه ،دادرس جز

puissant : توانا،نيرومند

puke : هراشيدن

pukka : ( )puka(درهند )خوب ،تمام عيار،محکم ،بادوام ،ساخته شده

pukka(h) : بادوام ،محکم ،خوب ،تمام عيار

pulchritude : زيبايى ،خوش اندامى ،قشنگى

pulchritudinous : زيبا

pule : whimper(، )=whineناله وشکايت کردن ،باصدا حرکت کردن

pulex : جنس کيک

puli : (ج.ش ).سگ روستايى مجارستانى

pulicide : کيک کش

pulingly : ناله کنان ،جيک جيک کنان

pulka : سورتمه اى که گوزن انرامى کشد

pull : کشيدن دندان , بطرف خود کشيدن , بدنبال کشيدن

pull a face : ادا در اوردن

pull a good oar : خوب پارو زدن

pull a horse : دهنه اسب را کشيدن

pull a punch : ورزش : در موقع ضربه دست را کشيدن

pull away : کنار گرفتن ،عقب نشينى کردن

pull back : عقب کشيدن

pull bread : مغز نان تازه که دوبار به پزندتا سرخ شود

pull by the leg : دست انداختن

pull down : خراب کردن ،پايين اوردن ،تخفيف دادن ،کاستن ،دريافت کردن

pull hair : واجبي کشيدن

pull in : نقشه يا عملى را متوقف ساختن ،متوقف شدن ،(ز.ع ).توقيف کردن

pull instruction : کامپيوتر : دستورالعمل بازيابى

pull it out : ورزش : پيروزى در واپسين لحظات

pull off : باوجود مشکلات بکارخود ادامه دادن ،مقاومت کردن ،نيروى کشش برقى

pull oneself together : خود را جمع کردن ،بر اعصاب خود تسلط پيدا کردن

pull out : بيرون کشيدن , در کشيدن

pull out quote : کامپيوتر : عبارت استخراج شده

pull over : عرق گير

pull round : رفع نقاهت کردن ،بهبودى يافتن

pull shot : ورزش : ضربه با اوردن پاى عقب جلو ميله و حرکت افقى چوب کريکت

pull the bell : زنگ را بزنيد،ريسمان زنگ را بکشيد

pull through : در تنگنا کمک يافتن ،در سختى بکسى کمک کردن ،در وضع خطرناکى انجام وظيفه کردن

pull to pieces : خرد کردن ،سخت انتقاد کردن

pull together : بهم کشيدن

pull tooth : دندان کشيدن

pull up : بالا کشيدن

pull up to : به چيزى رسيدن ،با چيزى برابر شدن

pullback : پس رفتن ،عقب زدن ،قلاب ،فنر

pulled : تحليل رفته ،شکسته شده ،افتاده ،خشک کرده ،کنده

pulled muscle : ورزش : عضله کشيده شده

pulled off : کنده

puller : دستگاه کشش ،کشنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مجموعه پاورپوینت بررسی مدیریت رفتار سازمانی
کتاب اصول مهندسی زلزله
جزوه اصول پلیمریزاسیون پیشرفته دکتر محسن نجفی
پاورپوینت تداوم فعالیت (استاندارد حسابرسی 570)
پاورپوینت تئوری محدودیت ها
گزارش کارآموزی واحد سیال حفاری پژوهشگاه صنعت نفت
پاورپوینت نفت گیرها (oil traps)
مدل سازی ریاضی برج جذب جهت حذف سولفد هیدروژن و بررسی پارامترهای عملیاتی موثر با نرم افزار کامسول
جزوه روش های نوین دارورسانی
پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه
پاورپوینت روشهای جمع آوری داده ها
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال
دانلود دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - سوالات و پاسخنامه +عمومی پیام نور
حل مسائل دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی
تجارت الکترونیکی
پاورپوینت فولادهای ابزار
پاورپوینت انواع سیستم های تهویه مطبوع
پاورپوینت قانون تجارت
کارت ویزیت لایه باز psd