لغات مشابه
recruitment : سرباز گيري , استخدام

recrvdescence : ظهور مجد د،برگشت ،عود

recrystallization : شيمى : تبلور مجدد

rectal : (تش ).وابسته براست روده ،وابسته به معاء غلاظ،وابسته به مقعد

rectangle : مربع مستطيل , راست گوشه

rectangle of dispersion : علوم نظامى : مستطيل پراکندگى گلوله ها

rectangular : راست گوشه , مربع مستطيل , مستطيلي

rectangular antiprism : شيمى : ضد منشور مستطيل القاعده

rectangular coordinate : معمارى : مختصات متعامد

rectangular coordinate system : کامپيوتر : سيستم مختصاتى مستطيلى

rectangular coordinates : علوم هوايى : دستگاه مختصات راست گوشه

rectangular distribution : روانشناسى : توزيع مستطيلى

rectangular giagram : عمران : دياگرام مستطيل شکل

rectangular power : ورزش : قدرت راست روى

rectangular prism : شيمى : منشور مستطيل القاعده

rectangular pulse : الکترونيک : ضربه مستطيلى

rectangular section : عمران : مقطع مستطيلى

rectangularity : مستطيلى

rectangularly : بشکل راست گوشه

rectifiable : قابل تصحيح يا جبران

rectification : يکسوسازي , راستگري

rectification note : بازرگانى : اصلاحيه

rectification of an alternating current : الکترونيک : يکسوکنندگى جريان متناوب

rectified spirit : شيمى : الکل دو تقطيرى

rectifier : راستگر , يکسوساز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود معماری معاصر غرب
دانلود زالو درمانی
دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان-42 اسلاید
دانلود مدیریت انگیزش
دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان-42 اسلاید
دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی فیزیولوژیکی -162 اسلاید
دانلود گزارش کار جامع آزمایشگاه فیزیک 2
دانلود دانلود مجموعه اول بک دراپ های نوزاد و کودک
دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی فیزیولوژیکی -162 اسلاید
دانلود نقشه معماری اتاق دیزل
دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1
دانلود نقشه همبندی ارت فنداسیون ساختمان
دانلود فایل فلش فارسی me-352,رام فارسی مارشال me-352,ارسی marshal me-352
دانلود معماری و طبیعت
دانلود CF ROOT G390F 7.0 ok
دانلود پاورپوینت با موضوع روانشناسی عمومی (2) -103 اسلاید
دانلود پاورپوینت با موضوع روانشناسی عمومی (2) -103 اسلاید
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع عدم استفاده از وسايلي كمك آموزشي يك از علل افت در درس رياضي - 10 صفحه ورد
دانلود دانلود معجم تصریف 8000 فعل
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 59 روز