لغات مشابه
rectorial : وابسته بهrector

rectory : خانه کشيش بخش ،درامد کشيش بخش

rectrix : بانوى کشيش بخش

rectus : (تش ).ماهيچه راست

rectus in curia : قانون ـ فقه : اعاده حق ترافع در دادگاه

recucing slag : علوم مهندسى : سرباره احياء کننده

reculaulation order : کامپيوتر : تنظيم محاسبه مجدد

recumbency : تکيه ،اتکا( با on و)upon ،خميدگى ،تمايل ،استراحت

recumbent : خوابيده ،خم ،(گ.ش ).برزمين گستر

recuperate : نيروي تازه يافتن

recuperation : نيروي تازه

recuperative : بهبودي بخش , اعاده دهنده

recur : تکرار شدن

recurrence : رويدادن مجدد , باز رخدادن , تکرار

recurrenge : وقوع مکرر

recurrent : برگردنده , باز رخداد , عود کننده

recurring costs : کامپيوتر : هزينه هاى تکرار شونده

recurring curve : دايره

recurring decimals : اعشار دورى

recursive : بازگشتي

recursive algorithm : کامپيوتر : الگوريتم بازگشتى

recursive function : تابع بازگشتى

recursive routine : روال بازگشتى

recursivity : بازگشتى بودن ،خاصيت بازگشت

recurvate : کج ،داراى راس منحنى ،برگشته کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود پاورپوینت شر
دانلود وکتور پرچم -وکتور پرچم مسابقات -فایل کورل
دانلود دانلود مقاله آلودگی محیط زیست
دانلود دانلود پروژه ورژن 4 پک اسکریپت ساختن ترانزیشن آماده در افترافکت Handy Seamless Transitions v4 - With HST Script Code
دانلود مقیاس کمال گرایی هیل
دانلود پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )
دانلود دانلود مقاله آلودگی صوتی ، غول آرام
دانلود مثلث برمودا
دانلود وکتور چتر -فایل کورل
دانلود دانلود مقاله آلودگی آب
دانلود پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار سوم ( ساختار گیاهان )
دانلود معرفی آنالیز اجزا اصلی (Principal components analysis)
دانلود دانلود مقاله اکسیداسیون
دانلود وکتور کوه -فایل کورل
دانلود خلاصه فارسی کتاب Mat Clark
دانلود دانلود مقاله اطلاعات اولیه فولاد
دانلود منطق محاسباتی
دانلود گزارش تخصصی مدیر آموزشگاه ابتدایی راهبرد ها و راهکار های پر بار سازی شورای معلمان
دانلود دانلود مقاله آشنایی با رشته میکروبیولوژی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 61 روز