لغات مشابه
recur : تکرار شدن

recurrence : رويدادن مجدد , باز رخدادن , تکرار

recurrenge : وقوع مکرر

recurrent : برگردنده , باز رخداد , عود کننده

recurring costs : کامپيوتر : هزينه هاى تکرار شونده

recurring curve : دايره

recurring decimals : اعشار دورى

recursive : بازگشتي

recursive algorithm : کامپيوتر : الگوريتم بازگشتى

recursive function : تابع بازگشتى

recursive routine : روال بازگشتى

recursivity : بازگشتى بودن ،خاصيت بازگشت

recurvate : کج ،داراى راس منحنى ،برگشته کردن

recurvature : برگشتگى ،دولاشدگى

recurve : برگشته کردن

recusance : )recusancy(سرپيچى ،امتناع از حضور در مجالس عبادت

recusance or sancy : مخالفت( باکليساى رسمى انگليس) ،سرپيچى ،تمرد

recusancy : )recusance(سرپيچى ،امتناع از حضور در مجالس عبادت

recusant : ممتنع ،متمرد

recusatio judicis : قانون ـ فقه : رد قاضى

recvery : بهبودى ،بازيافت ،استرداد،وصول ،جبران ،بخودايى

recvperate : جبران خسارت کردن ،بهبودى يافتن ،بحال امدن

recvrvature : برگشتگى ،دولا شدگى

recycle ratio : شيمى : نسبت بازگردانى

red : احمر , سرخ , محمر , حمرا , قرمز , مهمره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت ارزيابي و صدور اختيارات (option)
دانلود پاورپوینت در مورد تشخیص آزمایشگاهی مالاریا
دانلود پاورپوینت اختصاصات ظاهري، فيزيكي، شيميايي و راديولوژيكي آب آشاميدني
دانلود تحقیق درباره فواید توازن های آب و نمک
دانلود دانلود پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم
دانلود پاورپوینت درباره جديدترين تکنولوژي ها و اختراعات
دانلود دانلود پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز
دانلود دانلود پاورپوینت طبقه بندی اسيدها
دانلود دانلود پاورپوینت صورت های انرژی
دانلود پاورپوینت اختراعات دانشمندان ایرانی
دانلود دانلود پاورپوینت شهدای دانشمند انرژی هسته ای
دانلود دانلود پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها
دانلود دانلود ابزارهای آماده فتوشاپ و افترافکت Shimmer Motion Kit ساخت ذرات پارتیکل حرفه ای
دانلود دانلود پاورپوینت شپشك استراليايي
دانلود دانلود پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون
دانلود تحقیق تفاوت شیعه و سنی
دانلود تحقیق درباره قرص اکستازی
دانلود دانلود پاورپوینت مفاهیم میتوکندری
دانلود دانلود پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز