صفحه اصلی

rejection
امتناع , وازدگي , نکول , رد , عدم پذيرش , پشت پا
کلمات مشابه

rejoice : خوشحالي کردن , خوشي کردن , شادي کردن , شادماني کردن , وجد کردن

rejoicing : شادي

rejoicingly : خوشى کنان ،شادى کنان ،وجد کنان

rejoin : پاسخ دفاعي دادن

rejoinder : پاسخ دفاعي

معنی rejection به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش کاراموزی شركت تكنو زیست
دانلود گزارش کاراموزی شركت سیم كابل ابهر
دانلود "گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو"
دانلود گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی