صفحه اصلی

relate
باز گو کردن , روايت کردن , منسوب داشتن , ربط داشتن , منتسب کردن , منسوب کردن
کلمات مشابه

related : مربوط , مقارن , منتسب , وابسته

related industries : بازرگانى : صنايع مرتبط

related markets : بازرگانى : بازارهاى مرتبط

related news : اخبار مرتبط

related to : مربوط به

معنی relate به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پژوهش دانش ژنتیک (زادشناسی)
دانلود دانلود مقاله تیر ورق و طراحی آن
دانلود دانلود مقاله عایق های الكتریكی
دانلود دانلود مقاله تونل مانش