صفحه اصلی

russian olive
(گ.ش ).درخت سنجد)Elaeagnus angustifolia(
کلمات مشابه

russian system : ورزش : سيستم روسى در دفاع گرونفلد

Russianize : روسي شدن , روسي کردن

russification : روسى سازى

russify : روسى شدن ،داراى عقايد و تمايلات روسى کردن

russo : روس و......،روسى و.......

معنی russian olive به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic
دانلود حافظه مجازی
دانلود آشنایی با چند سخت افزار كامپیوتر
دانلود "پاورپوینت مهندسی معماری: تجزیه و تحلیل کامل بافت و فرهنگ روستـای امرالله:شیب،جهت،کونه شناسی،وضعیت اقتصادی اجتماعی"