لغات مشابه
sacrarium : محراب ،معبد،خلوتگاه

sacred : مقدس , حرام , متبرک , وقف شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: