لغات مشابه
sad sack : ادم خوش نيت ولى احمق وبى عرضه

Sadaf : صدف

Sadat : سادات

Saddam : صدام

Saddam Hossein : صدام حسين

sadden : افسرده شدن , افسرده کردن , متاثر ساختن , اندوهگين کردن , متاثر نمودن , غمگين کردن , افسردن

saddish : افسرده

saddle : زين کردن , پالان زدن , زين , غاشيه

saddle backed : علوم مهندسى : خرپشته

saddle bag : خرجين

saddle bow : کوهه زين ،قاش زين

saddle bronc : ورزش : زين گذارى اسب نيمه رام

saddle bronc riding : ورزش : سوارى بر اسب وحشى براى ¹ 1ثانيه

saddle covers : غواشي

saddle horse : اسب سوارى

saddle leather : چرم زين سازى

saddle link : علوم دريايى : حلقه زين دار

saddle nose : بينى فرو رفته

saddle strap : تسمه زين ،فتراک

saddle tree : قلتاق ،يکجورگل لاله درامريکاى شمالى

saddle blanket : نمد زين

saddle cloth : عرق گير،نمد زين

saddle cover : زين پوش ،غاشيه

saddleback : قسمتى از پشته کوه که مانند زين گاواست

saddlebacked : زين مانند،پشت فرورفته ،خرپشته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 449 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 449 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/1b89defdb74b921a15ec4504c3ab6dfe7098e5b6', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4PZZumtXcQ9SeAHf3CzqM1cRrTqUxqfTBtOWqzOn";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"sad coloured";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"سياه ،تيره رنگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=sad-coloured";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848840;s:1:"c";i:1537848840;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/1b89defdb74b921a15ec4504c3ab6dfe7098e5b6', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4PZZumtXcQ9SeAHf3CzqM1cRrTqUxqfTBtOWqzOn";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"sad coloured";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"سياه ،تيره رنگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=sad-coloured";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848840;s:1:"c";i:1537848840;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/1b89defdb74b921a15ec4504c3ab6dfe7098e5b6', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4PZZumtXcQ9SeAHf3CzqM1cRrTqUxqfTBtOWqzOn";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"sad coloured";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"سياه ،تيره رنگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=sad-coloured";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848840;s:1:"c";i:1537848840;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('1b89defdb74b921a15ec4504c3ab6dfe7098e5b6', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4PZZumtXcQ9SeAHf3CzqM1cRrTqUxqfTBtOWqzOn";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"sad coloured";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"سياه ،تيره رنگ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=sad-coloured";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848840;s:1:"c";i:1537848840;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58