لغات مشابه
saddle covers : غواشي

saddle horse : اسب سوارى

saddle leather : چرم زين سازى

saddle link : علوم دريايى : حلقه زين دار

saddle nose : بينى فرو رفته

saddle strap : تسمه زين ،فتراک

saddle tree : قلتاق ،يکجورگل لاله درامريکاى شمالى

saddle blanket : نمد زين

saddle cloth : عرق گير،نمد زين

saddle cover : زين پوش ،غاشيه

saddleback : قسمتى از پشته کوه که مانند زين گاواست

saddlebacked : زين مانند،پشت فرورفته ،خرپشته

saddlebow : قاش زين , قاچ زين

saddlecloth : عرق گير اسب ،نمد زير زين

saddled with debts : زير بار قرض رفتن

saddlefast : محکم روى زين نشسته ،زين بست

saddler : زين ساز , سراج

saddlery : زين سازي , سراجي

saddletree : (گ.ش )لاله درختى ،بدنه چوبى زين

saddling : ورزش : زين کردن

sadducean : صدوقي

sadducee : صدوقى

Sadegh : صادق

sadiron : اتوى سنگين ،اتوى داراى دو نوک تيز ودسته متحرک

sadly : بطور محزون ،بسيار بد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود پاورپوینت سلسله سلجوقیان
دانلود پاورپوینت درمورد بررسی مکانیسم های اثرگذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی وارائه راهکارهای زیست محیطی در جهت تقلیل اثرات آنها
دانلود پاورپوینت بروسلوز
دانلود دانلود پاورپوینت سرمایه های فکری در مدیریت دانش
دانلود دانلود پاورپوینت سخنان امام علی
دانلود پاورپوینت با موضوع نقش و وظایف بهداشت محیط در پیشگیری از بروسلوز ( بیماری تب مالت )
دانلود دانلود پاورپوینت ساختار شکست کار در مدیریت پروژه ها
دانلود پاورپوینت راه اندازی بروشور دیجیتال مبتنی بر Qrcode شرکت نام
دانلود نقشه GIS آبخوان های حوضه آبریز ارس
دانلود فاکتور فروش سربندی دوربین مداربسته
دانلود دانلود پاورپوینت ساختار دفاعی در کشورهای مختلف
دانلود پاورپوینت وضعيت و بررسي اپيدميولوژيکي بروسلوز(تب مالت) در ايران
دانلود دانلود پاورپوینت زیستگاه های ایران
دانلود دانلود پاورپوینت زندگی نامه فردوسی
دانلود سورس فروشگاه خاروبار اندروید
دانلود پاورپوینت با موضوع بروکراسی درکشورهای توسعه یافته
دانلود پاورپوینت راه سازی
دانلود دانلود پاورپوینت زندگی نامه سردار محمد بروجردی
دانلود دانلود پاورپوینت ريشه های راهبرد آمریکا بر خاورميانه
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 60 روز