صفحه اصلی

sainthood
تقدس ،حضرت ،قدوسيت
کلمات مشابه

saintliness : تقدس ،ديندارى ،تاسى با اولياء

saintly : مقدس ،ولى صفت ،پير صفت ،دين دار،درخورمقدسين واولياء

saith : گفتن ،اظهارنظرکردن ،فرمودن

sake : خاطر

sakeret : سوله نر

معنی sainthood به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "درمان عوارضات و مشکلات جنسی ، خود ارضایی و ..."
دانلود تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور
دانلود بررسی ترجمه شبكه قدرت
دانلود بررسی تستر حافظه FLASH و EEPROM و SRAM با استفاده از میکرو کنترلر AVR