صفحه اصلی

saintly
مقدس ،ولى صفت ،پير صفت ،دين دار،درخورمقدسين واولياء
کلمات مشابه

saith : گفتن ،اظهارنظرکردن ،فرمودن

sake : خاطر

sakeret : سوله نر

Sakhobo : ساخوبو

Sakineh : سکينه

معنی saintly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان
دانلود مبانی نظری میگرن
دانلود مبانی نظری تحریف های شناختی
دانلود مبانی نظری طرحواره های هیجانی