لغات مشابه
salinometry : معمارى : نمک سنجى

salique law : )salic law(محروميت اولاد اناث از توارث تاج وتخت

salis bury steak : خوراک گوشت گاو مخلوط با تخم مرغ وشير

saliva : گليز , بزاق , آب دهان , تف , خيو , بزاق دهان

saliva test : ورزش : ازمايش بزاق دهان اسب

salivary : تفي , بزاقي

salivary gland : روانشناسى : غده بزاقى

salivary reflex : روانشناسى : بازتاب بزاقى

salivate : خدو آوردن , بزاق ايجاد کردن , خيو آوردن , خيو ريختن

salivation : ايجاد بزاق

salix : جنس بيد

salk vaccine : واکسن پوليو

salle a manger : اطاق ناهار خورى

sallenders : جوشهاى خشک در زير مفصل خرگوشى پاى عقب اسب

sallet : )salade(کلاه خود سبک قرن 15 بدون زره صورت

sallow : زردرنگ کردن

sally : جواب سريع

Salma : سلما

salmagundi : سالاد پياز داغ وتخم مرغ وماهى ،چاشنى ،چيز درهم وبرهم

Salman : سلمان

salmi : خورش باگوشت مرغ شکارى

salmon : ماهي آزاد

salmon trout : ماهى ازاد،ازاد ماهى

salmonberry : (گ.ش ).تمشک سرخ خوراکى

Salomeh : سالومه

salomon damper : علوم هوايى : خفه کن ديناميکى براى بالانس ميل لنگ و از بين بردن نيرهاى نوسانى

salomonic : سليمانى

salon : آرايشگاه

saloon : )salon(تالار،سالن زيبايى ،رستوران ،مشروبفروشى

saloon car : واگن سالن دار( در راه اهن) ،اتومبيل کالسکه اى

saloonkeeper : مشروب فروش

saloop : ( )salop(گ.ش ).ثعلب ،سحلب

salop : ( )saloop(گ.ش ).ثعلب ،سحلب

salp : ( )salpa(ج.ش ).جنسى از جانوران گرمسيرى زجاجى و خمره اى شکل اقيانوسى

salpa : ( )salp(ج.ش ).جنسى از جانوران گرمسيرى زجاجى و خمره اى شکل اقيانوسى

salpeter process : نجوم : فرايند سالپيتر

salpetriere school : روانشناسى : مکتب سالپترير

salpingitis : اماس شيپور

salpinx : مجراى استاخى

salsify : شنگ

salsola : علف شوره ،اشنان

salt : نمک زدن , نمک پاشيدن , نمک ميوه , نمک طعام , نمک

salt away : گوشت وغيره را

salt bath case hardening : علوم مهندسى : سخت گردانى سطحى حمام نمک

salt bath furnace : علوم مهندسى : کوره حمام نمک

salt bath hardening : علوم مهندسى : سخت گردانى حمام نمک

salt bridge : شيمى : پل نمک

salt down : گوشت وغيره را

salt glaze : معمارى : لعاب نمکى

salt grass : (گ.ش ).علف شوره زار

salt index : معمارى : نمايه نمک

salt lake : درياچه نمک

Salt Lake City : سالت ليک سيتي

salt lick : سنگ نمک

salt marsh : شوره زار , نمکزار

salt pan : زيست شناسى : برکه شور

salt peter : نيترات پتاسيم

salt pit : (گودال در )کان نمک

salt seller : نمک فروش

salt vein : معمارى : رگه نمک

salt water : معمارى : اب نمک

salt cellar : نمک دان

salt mine : معدن نمک

salt works : کارخانه نمک سازى

Saltanat : سلطنت

saltant : رقصي

saltation : جهش ناگهاني , جنبش ناگهاني

saltatorial : جست وخيزي

saltatory : افتان و خيزان , جست وخيزي

saltatory conduction : روانشناسى : رسانش پرشى

saltatory spasm : روانشناسى : انقباض پرشى

saltbush : (گ.ش ).خانواده گياهان قازاياغى ،اسفناجيان

saltcellar : نمکدان

salted : نمک زده

salted weapon : علوم نظامى : جنگ افزار اتمى که قدرت راديواکتيو ان تشديد شده باشد

salter : نمک زن

saltern : کارخانه يا معدن استخراج نمک

saltigrade : با جست راه رونده ،کارتنه اى که باجست وخيزراه ميرود

saltine : نان بيسکويت نمکدار

saltiness : شوري , بانمکي

salting : نمک زنى

saltish : کمى شور،شور مزه

salto : ورزش : پشتک از جلو يا عقب

saltpetre : معمارى : شوره

saltpetre making : شوره پزى

saltpetre marker : شوره پز

salts : املاح

saltshaker : نمکدان , نمک پاش

saltus : فصل ،قطع ،گسيختگى ،تفرق اتصال ،انتقال ناگهانى

saltworks : محل استخراج نمک

saltwort : علف شوره ،درخت اشنان

salty : شور , نمک زده , نمکي , شور مزه , نمک دار , نمکين

salubrious : صحت بخش

salubriously : بطور سازگار يا گوارا،بطور سالم

salubrity : مفيد بودن

salucrity : سازگارى

saluke : (ج.ش ).سگ شکارى بويى ،تازى بويى

salutary : درودي , سلامت بخش

salutation : تهنيت

salutational : سلامى ،درودى

salutatorian : دانشجوى ايراد کننده نطق افتتاحيه جشن فارغ التحصيلى

salutatory : تهنيتي , درودي

salute : سلام دادن , سرلام کردن , احترام نظامي

saluter : سلام دهنده ياکننده

salutiferous : تهنيت اميز

salvable : نجات يافتني

salvage : مصرف مجدد

salvage money : بازرگانى : جايزه نجات کشتى يا محموله

salvage value : ارزش بازيافتنى

salvageable : قابل نجات

salvager : خريدار اسقاط

salvation : سبب نجات , نجاح , رستگاري

salvation army : تشکيلات مسيحيان که هدفش تبليغ دينى وکمک بفقرا است

salvationism : اعتقاد بلزوم رستگارى از گناه

Salvatore : سالواتوره

Salvatore Esparachino : سالواتوره اسپاراچينو

salve : ضماد گذاشتن

salver : شفا دهنده , مرهم گذار

salver shaped : ( )salverform(ج.ش ).لوله اى شکل ،خمره اى شکل

salverform : ( )salver shaped(ج.ش ).لوله اى شکل ،خمره اى شکل

Salvia : سلبي

salvo : توپ سلام , اظهاراحساسات شديد

salvo fire : علوم نظامى : اتش رگبار،تير رگبار

salvoes of applause : فريادهاى افرين ازچند سو

salvolatile : محلول معطر اب امونياک والکل

salvor : قانون ـ فقه : نجات دهنده کشتى يا کالاهاى ان در دريا

salvos : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى مواظب باشيد اماده شليک هستم

salvtatorian : شاگردى که نطق گشايش ياتهنيت اميزرا اداکند

Sam : سام

Samad : صمد

Saman : سامان , سمن

Samanbar : سمنبر

Samaneh : سمانه

Samangan : سمنگان

Samaria : سامره

samaritan : سامره فلسطين , سامري

Samarra : سامره

samba : رقص برزيلى سامبا

sambar : ( )sambur(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا

sambo : ورزش : نوعى جودو روسى

sambon kumite : ورزش : مبارزه سه ضربه اى

sambur : ( )sambar(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا

same : همان چيز , همان کار , همان , همان جور

same age : هم گيس

same as : بهمان اندازه

same color : همرنگ

same kind : همنوع

same rank : همدوش

same type : همنوع

samel : نيم پخته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی
پاورپوینت سکته قلبی
پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی
پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها
پاورپوینت ایمنی در كارگاه
پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک
پاورپوینت فناوری وایمکس
پاورپوینت آموزش عکاسی پرتره عکاسی پرتره به معنای عکاسی
پاورپوینت استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران
پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی
آموزش کنترل کیفیت رنگ های صنعتی
پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای Cyber Crimes Low
پاورپوینت حسابداری ملی
پاورپوینت تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی
پاورپوینت محیط سازمان
پاورپوینت شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی
پاورپوینت شبکـی اجتماعی فرد یا سازمان وابستگی ها
پاورپوینت معرفی سیستم های ترمز در خودروها