لغات مشابه
sanding machine : ماشين سنباده زنى وصيقل کارى

sandiver : خلط شيشه ،ريم شيشه ،ريم ابگينه

sandpiper : (ج.ش ).يلوه ،نوعى مارماهى کوچک

sandrock : معمارى : ماسه سنگ

sandstone : ماسه سنگ , سنگ ماسه , سنگ سياه , سنگ ريگي

sandstorm : ماسهباد , طوفان شن

sandtable : علوم نظامى : جعبه شنى

sandwich : ساندويچ

sandwich brick tile lining : معمارى : پوشش سفالى مطبق يا ساندويچى

sandwich compounds : شيمى : ترکيبات ساندويچى

sandwitch construction : علوم هوايى : ساختمان لايه اى

sandy : ريگزار , رملي , شني , ماسهاي , ماسه اي

sandy earth : معمارى : زمين ماسه دار

sandy limestone : معمارى : سنگ اهک ماسه دار

sandy place : شن زار

sandy region : ريگستان

sane views : نظريات معقولانه يا معتدل

sanely : باسلامت عقل ،معقولانه

sanfoin : ( )sainfoin(گ.ش ).اسپرس

sanford envelopes : روانشناسى : پاکتهاى سنفورد

sang : (فرانسه )خون

sang banshin : ورزش : قسمتهاى دست

sang froid : خون سردى ،خود دارى

sangaree : باده قرمز ادويه زده

sanguiferous : خون بر

sanguification : خون سازى ،تبديل خوراک بخون

sanguinaria : عرق الدم

sanguinarily : خون خوارانه ،چنانکه خونريزى دربرداشته باشد

sanguinariness : خونخوارى ،مقرونيت به خونريزى

sanguinary : دموي

sanguine : دموي

sanguine a : سکته خونى

sanguine complexion : بشره سرخ

sanguine temperament : مزاج خونى يا دموى

sanguinely : از روى دلگرمى ،از روى خوش بينى ،خوش بينانه ،با اميدوارى

sanguineness : دلگرمى ،خوش بينى ،اميدوارى ،توقع

sanguineous : دموي

sanguinity : قرابت نسبي

sanguinolent : محتوى خون

sanguinopurulent : چرک وخونى ،چرک وخون دار

sangyee : ورزش : کت

sanhedrim : سهندرين: دادگاه وشوراى عالى بنى اسرائيل دراورشليم درزمانهاى پيشين

sanicle : چوپلمه

sanies : زرد آب

sanious : خونابه دار

sanitarian : کارشناس بهداشتي

sanitarily : از لحاظ بهداشت

sanitarium : آسايشگاه مسلولين

sanitary : بهداشتي , صحي

sanitary engineering : معمارى : مهندسى بهداشت

sanitary napkin : نوار بهداشتى ،دستمال کاغذ ضد عفونى مخصوص قاعدگى زنان

sanitary ware : علوم مهندسى : لوازم بهداشتى

sanitate : صحي کردن

sanitation : مراعات اصول بهداشت ،بهسازى ،سيستم تخليه فاضل اب

sanitification : تقديس ،تطهير،تصديق

sanitize : صحي کردن

sanitorium : sanatarium(،)sanatoriumاسايشگاه ،بيمارستان مسلولين

Sanjar : سنجر

sank : (زمان ماضى فعل )sink غرق شد،فرو رفت

sankskirt : زبان سانسکريت

sans : (ک ).بدون ،محروم از،فاقد

sans ceremonie : بدون تشريفات

sans frais : قانون ـ فقه : بدون تقبل هزينه

sanscrit : )sanskrit(سانسکريت ،سانسکريتى

sansculotte : انقلابى افراطى

sansculottism : پيروى از اصول انقلاب افراطى

sanshifter : ورزش : واژه توهين اميز براى نفر دونده جلويى

sanskrit : سانسکريتي , سانسکريت

Santa : پاپانول

santa claus : شخص موهومى که کودکان گمان ميبرند درشب عيدميلادمسيح ميايد

Santa Clause : بابانوئل , پاپانوئل

santa klaus : )santaclaus(بابانوئل

Santa Teresa : سانتا ترسا

santaclaus : )=santa klaus(بابانوئل

santalaceous : صندلى ،سندلى ،وابسته به تيره يا خانواده صندل

santalic acid : جوهر صندل

Santiago : سانتياگو

santon : درويش ياعابدمسلمان

santonica : درمنه

santonin : جوهر درمنه ،جوهر کرم که از تخم درمنه ميگيرند

Santos : سانتوس

Sao Paulo : سائو پائولو

Sao Paulos : سائوپولو

sap : شيره , شيره گياهي

sap green : رنگ زرد مايل به سبز سير

sap wood : شيره گياهى

sapajou : يکجوربوزينه کوچک درامريکاى جنوبى

sapan wood or sappan : (چوب ) ارن بيژ

saperaemia : مسموميت ،عفونى خون

saphead : ادم خرفت وکودن ،انتهاى نقب نظامى

saphena : سياهرگ سافنا

sapid : خوش مزه ،بامزه ،مطبوع

sapidity : خوش ذائقگى ،خوشمزگى

sapient : دانا،دانشمند،خردمند

sapiential : کتابهاى حکمتى عتيق

sapindus : جنس بندق ،بندق

sapless : بي شيره

sapling : قلمه درخت

saponaceous : صابون دار

saponated : صابون زده

saponifiable : قابل تبديل بصابون

saponification equivalent : شيمى : هم ارز صابونى شدن

saponification number : شيمى : عدد صابونى شدن

saponification value : علوم مهندسى : مقدار صابونى شدن

saponify : تبديل بصابون کردن ،صابونى شدن

sapor : خوش طعمي

saporific : خوش مزه ،خوش طعم

sapour : )sapor(ذائقه ،مزه ،خوش طعمى

sapphic vice : شهوت رانى زنان نسبت به يکديگر

sapphire : صفير کبود

sapphires : یاقوت کبود

sapphirine : ياقوتى رنگ ،ساخته شده از ياقوت کبود

sappiness : پر شيرگى ،سادگى ،سستى

sappy : پر شهد

saprogenic : مولد يامحصول مواد گنديده ،ايجاد شده در اثر گنديدن

saprophage : زيست شناسى : مرده خوار

saprophagous : پوده خوار

saprophite : )saprophyte(پوده زى ،خورنده مواد پوسيده

saprophyte : پودهزي

saprophytic : پوده دوست

saprotroph : زيست شناسى : گندخوار

saprozoon : جانور پوده زى

sapwood : (گ.ش ).برنچوب نرم وزنده پوست درخت

Sara : سارا

saraband : رقص سنگين اسپانيولى

saracen : عرب ،(مج ).مسلمان ،کافر،وحشى

saracenic : عربى ،اسلامى

saragossa opening : ورزش : گشايش ساراگوسا

sarcacenic : عربى اسلامى

sarcasm : متلک , کنايه , طعن , زخمزبان

sarcastic : گوشه , طعنهآميز , کنايهاي , نيشدار , طعنهاي , کنايه دار , زهرخندهدار

sarcastic remark : گوشه , متلک

sarcastic slander : ريزه خواني

sarcastic smile : زهرخند

sarcastically : کنايه آميز

sarcelle : مرغابى جره

sarcenet : )sarsenet(پارچه ابريشمى ،پارچه پشمى سنگين ،نرم

sarcocele : سرطان خايه ،سرطان بيضه

sarcocolla : انزروت ،کحول کرمانى ،کنجيده

sarcode : سفيده ياخته حيوانى

sarcoid : (طب )زگيل يا جوش گوشتى ،رويش گوشتى

sarcology : گفتار در ماهيچه هاوگوشت هاى تن ،مبحث لحوم

sarcoma : تومور سرطاني

sarcomatosis : ابتلاء به تومور بدخيم نسج همبند

sarcomatous : وابسته به سلعه لحمى ،دچار سلعه لحمى ،لحمى

sarcomatous tumour : سلعه لحمى

sarcophagous : )=carnivorous(گوشت خوار

sarcophagus : تابوت سنگ اهکى ،تابوت ،گوشتخوار

sarcophagy : گوشتخوارى

sarcous : گوشتى ،عضلانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق در مورد متره و برآورد
تحقیق در مورد مسکن
تحقیق معماری
تحلیل و طراحی سازه ها به کمک نرم افزار ETABS
تصفیه و بهساری آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی
تصویرگری برای كودكان
تعریف خانه و همسایگی
تعمیرات ساختمان
تکنولوژی اجرا در سد خاکی با هسته رسی
تناسبات هندسی در معماری و استفاده از نسبت طلایی
توسعه شهرها
تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه
تحقیق جاده
جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی
جلوه‌های رازپردازی (سوررئالیسم)
کارآموزی جوشكاری
جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار)
چالز جنكز
چالشهای مسكن و تراكم ساختمانی