لغات مشابه
seaman : جاشو , جاسو

seaman guard : علوم نظامى : گارد دريايى

seamanlike : مثل دريا نورد

seamanship : (ن.د ).مهارت در دريا نوردى ،کار ازمودگى دريايى

seamed : بخيه اي

seamilike : درز مانند

seaming machine : علوم مهندسى : ماشين درزگيرى

seamless : بي درز

seamless floor : معمارى : کف بى درز

seamless tube : معمارى : لوله بى درز

seamount : علوم نظامى : کوه دريايى

seams : درزگيري کردن , درز گرفتن

seamster : درزگير

seamstress : زن دوزنده ،خياط زنانه

seamy : درزدار

seapainter : علوم نظامى : طناب حفاظتى قايق ناو

seaport : بندر , دريابندر , شهر ساحلي

seapower : علوم نظامى : قدرت دريايى

seaproot : چوبک

seapuss : )sea purse(گرداب دريا

sear : علامت داغ

search : تکادو , طلب , جستجو , تفتيش , تکاپو , گشت , کاوش , پويش , تجسس , کاويدن , کاوش کردن , تجسس کردن , گشتن , جستن , وارسيدن , پيجويي کردن , جستجو کردن , پوييدن , تکاپو کردن , در پي افتادن , گرديدن

search and clear : علوم نظامى : جستجو و پاک کردن دشمن

search and replace : کامپيوتر : جستجو و جايگزينى

search and rescue : علوم نظامى : عمليات تجسس و نجات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت درموردمعرفی برخی سرویس های شرکت گوگل
دانلود پاورپوینت درموردگیاهان زینتی
دانلود پاورپوینت در مورد آلودگی به واروا در زنبوران عسل
دانلود پاورپوینت درباره بیمه تامین اجتماعی و قوانین آن
دانلود تحقیق زﻣﺎﻧﻬﺎ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
دانلود تحقیق اسلحه vssk vychlop ساخت روسیه
دانلود تحقیق ترموستات
دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک پزشکی-بیومکانیک عضله مخطط Biomechanics of Skeletal (Striated) Muscle
دانلود تحقیق شهر تهران
دانلود تحقیق تورم
دانلود پاورپوینت در مورد منبع شناسی طبّ اسلامی
دانلود تحقیق ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
دانلود پاورپوینت درباره قوانين و مقرارت حرفه اي در پرستاري
دانلود دانلود پاورپوینت امکانات و تأسیسات ورزشی فضاهای باز و و ورزش‌های زمستانی - 52 اسلاید
دانلود تحقیق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري روي ﺧﻮد ﻓﺮد
دانلود دانلود پاورپوینت خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک - 50 اسلاید
دانلود تحقیق در موردالکترونگاتیویته
دانلود دانلود پاورپوینت آموزش طراحی pcb با استفاده ازپروتئوس - سی وسه اسلاید
دانلود پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز