لغات مشابه
single phase motor : الکترونيک : موتور تک فاز

single pole cutout : الکترونيک : فيوز تک پل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: