لغات مشابه
Sinhala : سينهالي

sinicism : متابعت از اداب ورسوم چينى ،چينى پرستى

sinicize : جنبه چيني دادن

sinify : )sinicize(مطابق اداب ورسوم چينى کردن ،جنبه چينى دادن ،چينى کردن

sinister : شوم , بدشگون , منحوس , ناميمون , بدبختي آور , مشئوم , نحس , گمراه کننده

Sinister : شیطانی

Sinister : شیطانی

sinisteral : چپ دست ،چپ گرد،واقع درسمت چپ

sinistral : غير مشروع , متمايل بچپ

sinistrality : روانشناسى : چپ برترى

sinistrorsal : )=sinistrorse(چپ پيچ ،پيچيده از چپ براست

sinistrorsal helix (or solenoid) : الکترونيک : مارپيچ چپ گرد

sinistrorse : )=sinistrorsal(چپ پيچ ،پيچيده از چپ براست

sinitic : چينى ،اهل چين

sink : ته رفتن , فرو رفتن , فرو نشستن , فرو بردن , منجلاب , چاهک

sink hole : معمارى : چاهک

sink,kitchen sink : معمارى : تشتک ظرفشويى

sinkable : نشست کردنى ،غرق کردنى يا شدنى

sinkage : درجه فرو رفتگى

sinker : مته کار , قالب ريز

sinkhole : چاه فاضل اب ،گودال ،منجلاب ،تله پول

sinkin fund : وجوه استهلاکى

sinking : فروبرنده , فروبري , فروکش

sinless : معتصم

sinlessness : بى گناهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 472 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 472 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4fb86cf29218632647c2fa400daee00710aa0762', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"A2Xc51NLjv2jA1JFC9dEzH0zmsceVnC004kYWSJq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"singularly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:53:"جدا،بطور استثنائى ،بطور غريب";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=singularly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848769;s:1:"c";i:1537848769;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4fb86cf29218632647c2fa400daee00710aa0762', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"A2Xc51NLjv2jA1JFC9dEzH0zmsceVnC004kYWSJq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"singularly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:53:"جدا،بطور استثنائى ،بطور غريب";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=singularly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848769;s:1:"c";i:1537848769;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4fb86cf29218632647c2fa400daee00710aa0762', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"A2Xc51NLjv2jA1JFC9dEzH0zmsceVnC004kYWSJq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"singularly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:53:"جدا،بطور استثنائى ،بطور غريب";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=singularly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848769;s:1:"c";i:1537848769;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4fb86cf29218632647c2fa400daee00710aa0762', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"A2Xc51NLjv2jA1JFC9dEzH0zmsceVnC004kYWSJq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"singularly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:53:"جدا،بطور استثنائى ،بطور غريب";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=singularly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537848769;s:1:"c";i:1537848769;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58