صفحه اصلی

skate off
ورزش : حرکت بطرف حريف و تماس بدنى با او براى دور کردن او از گوى
کلمات مشابه

skate sailer : ورزش : اسکيت باز روى يخ بکمک باد

skateboard : ورزش : وسيله کوتاهى با 4 قرقره

skater : اسکيت باز

skating : اسکتينگ , اسکيتينک

skedaddle : فرار کردن ،گريختن ،پا بفرار گذاردن ،باعجله رفتن

معنی skate off به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سودهای غیر منتظره
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام