صفحه اصلی

skate sailer
ورزش : اسکيت باز روى يخ بکمک باد
کلمات مشابه

skateboard : ورزش : وسيله کوتاهى با 4 قرقره

skater : اسکيت باز

skating : اسکتينگ , اسکيتينک

skedaddle : فرار کردن ،گريختن ،پا بفرار گذاردن ،باعجله رفتن

skeet : باسرعت حرکت کردن ،شتاب کردن ،فواره زدن اب ،پرتاب کردن ،انداختن ،تمرين تيراندازى

معنی skate sailer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)
دانلود پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی
دانلود مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت
دانلود پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور OPTIMISM
دانلود پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث
دانلود پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد
دانلود پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر
دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)
دانلود راهنمای مقیاس سرسختی روان شناختی