صفحه اصلی

skeletonizer
شالوده ريز،تهيه کننده استخوان بندى يا کالبد چيزى ،تهيه کننده رئوس مطالب
کلمات مشابه

skellum : ادم حقه باز،لات ،چاقوکش

skelpit : )=skelp(ضربت ،چابک ،سيلى ،شتاب کردن

skep : سبدگرد دهاتى ،بقدر يک سبد

skepsis : فلسفه بدبينى ،شکاکى

skeptic : شک گراي , ديرباور

معنی skeletonizer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله تحلیل شهرک مسکونی زیتون اصفهان
دانلود کتاب تکنولوژی و کارگاه نقشه کشی
دانلود کتاب اجزاء ماشین
دانلود کتاب نقشه کشی (2)