صفحه اصلی

sketchbook
کتاب مسوده
کلمات مشابه

sketcher : طراح

sketching : کامپيوتر : روش گرافيک کامپيوترى که در ان دنباله اى از خطوط در طول مسير مکان نما رسم شده يا طراحى مى گردند

sketchy : سردستى ،از روى عجله ،ناقص ،سطحى ،عارى از جزئيات

skew : اريبي

skew ailcron : علوم هوايى : شهپر اريب

معنی sketchbook به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود خلاصه درس طراحی اجزاء 1 و 2 (روابط ونکات و فرمول ها)
دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون
دانلود دانلود پکیج پروتکل آموزش هوش هیجانی
دانلود پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی