لغات مشابه
sleep talking : روانشناسى : خواب گفتارى

sleep walking : روانشناسى : خوابگردى

sleeper wall : معمارى : ديوار کرسى

sleepily : بطور خواب الود

sleepiness : خواب آلودي

sleeping : خفت , نايم

sleeping car : واگن تختخواب دار راه اهن

sleeping pill : روانشناسى : قرص خواب

sleeping place : منام

sleeping porch : بهار خواب

sleeping sickness : (طب )داءالنوم ،مرض خواب

sleeping carriage : واگن تختخواب دار

sleepings outdoor : بيرون خوابيدن

sleepless : بي خواب

sleeplessness : شب زنده دار

sleeplike : مثل خواب ،خواب مانند

sleepwalk : خوابگردي کردن , خوابگردي

sleepy : خواب آلود

sleepyhead : ادم خواب الود

sleet : برف ريزه , بوران

sleety : برف وبورانى

sleeve : آستين

sleeve joint : الکترونيک : اتصال با بوش

sleeve link : دکمه زنجيرى( سر دست)

sleeve target : علوم نظامى : هدف کش هوايى استوانه اى براى تيراندازى ضد هوايى

sleevelet : نيم استين

sleeving : الکترونيک : بوش

sleigh : سورتمه راندن

sleigh bed : تختخواب سورتمه اى

sleigh bell : زنگوله سورتمه

sleight : زبردستى ،زرنگى ،حيله ،تردستى

sleight of hand : تردست

slender : بلند وباريک ،باريک ،قلمى ،کم ،سست ،ضعيف ،ظريف ،قليل

Slender : لاغر ، کم و اندک

Slender : لاغر ، کم و اندک

slender waisted : کمر باريک

slenderize : لاغر کردن ،لاغر اندام شدن ،باريک کردن

slenderness ratio : عمران : ضريب رعنائى

slept : غنوده

sleuth : کاراگاه ،رد پاى کسى را گرفتن

sleuth hound : يکجور سگ شکارى که شامه بسيارتيزى دارد

sleuthhound : تازى بويى ،(مج ).کاراگاه زبردست

slew : زمان گذشته فعل

slew angle : عمران : زاويه غيرقائمه

slewing : کامپيوتر : سرعت حرکت ابزارهاى ماشينى کنترل شده عددى از يک محل به محل ديگر

slewing rate : کامپيوتر : نرخ عبور يک کاغذ سفيد از ميان چاپگر

slf conceited : خودبين

slice : قاچ کردن , قاش کردن

slice bar : ميله يا سيخ ذغال بهم زنى

slicing : برش ،قاچ کردن

slick : سطح صيقلي , سطح صاف , يک دست , نرم وصاف

slick ear : حيوان بى گوش ،حيوان فاقد گوش خارجى

slick enmity : دشمنى صرف

slicker : صيقل زن ،حقه باز،زرنگ

slicks : ورزش : لاستيک بدون طرح روى ان

slicover : روميلي

slid : سريدن ،سر خوردن ،ليز خوردن ،لغزيدن ،اهسته رفتن ،بتدريج رفتن

slide : سرسره , سراندن , سر خوردن , سريدن

slide aperture : علوم نظامى : شکاف درجه

slide chasse : ورزش : حرکت با يک پا بجلو و فشار

slide in : توسراندنى ،کشويى

slide rule dial : الکترونيک : صفحه مدرج خط کش محاسبه اى

slide show : کامپيوتر : نمايش اسلايد

slide show package : کامپيوتر : بسته نمايش اسلايد

slide slip : ورزش : سردادن هر دو اسکى با هم از پهلو

slide wire : علوم مهندسى : سيم لغزان

slide wire bridge : الکترونيک : پل ويتستن لغزان

slide valve : دريچه متحرک

slide wire potentiometer : علوم مهندسى : پتانسيومتر با سيم لغزان

slideless : بي لغزش

slidelessness : بي لغزشي

slider : سردهنده

slideway : راه لغزنده ،راهى که دران سر )sor( ميخورند

sliding : سرخوري , سرخورنده

sliding rule : خطکش رياضى ،خط کش مهندسى

sliding board : سرسره ،سراشيبى

sliding bolt : معمارى : کلون در

sliding caisson : معمارى : صندوقه کشويى

sliding form : معمارى : قالب بندى کشويى

sliding formwork : معمارى : قالببندى لغزان

sliding friction : ورزش : اصطکاک لغزشى

sliding scale : جدول قابل تطبيق با در امد افراد

sliding seat : ورزش : نشيمنگاه متحرک در قايق مسابقه

sliding sluices : معمارى : دريچه کشويى مستغرق

sliding tackle : ورزش : تکل درحال ليز خوردن

sliding door : در کشوى

slight : خفيف , جزئي , جزعي , ناچيز شمردن , ناچيز شماري

slight cold : سرما خوردگى کم يا جزئى

slightly : کمى ،اندکى

slightness : کمى ،باريکى

slily : موذيانه ،محيلانه

slim : باريک اندام

slim jim : لاغر ميان

slime : لجن , خره , لجن مال کردن

slime mold : کپک لجن

sliminess : خاصيت گلى يا لجنى ،لزجى ،لزوجت ،چسبندگى ،ليزى ،نادرستى ،چاپلوسى

slimness : باريکى ،سستى

slimpsy : )slimsy(زود شکن وبدساخت ،لاغر،باريک اندام ،نحيف

slimsy : )slimpsy(زود شکن وبدساخت ،لاغر،باريک اندام ،نحيف

slimy : لجن آلوده , لجني , لزج

sling : قلاب سنگ , سنگ قلاب

sling arms : بند فنگ

sling dog : تک قلاب

slink : نظر چشمي , سقط شده

slinky : دزدکى ،مخفى ،خوش ژست

slip : ليز خودن , خطا کردن , ليز خوردن , لغزيدن , لغزش , سر خوردن , سقطه , تکه کاغذ , لغزش خوردن

slip band : عمران : نوار لغزش

slip carriage : واگنى که از قطار راه اهن ول ميشود

slip casting : علوم مهندسى : روش ريخته گرى لغزشى

slip form : معمارى : قالب لغزنده

slip formwork : معمارى : قالب بندى لغزان

slip gelley : رانگا،رامکا

slip joint : عمران : اتصال ازاد

slip knot : گره خفت ،گره زود گشا

slip of the pen : قانون ـ فقه : سهو قلم

slip of the tongue : اشتباه لپي

slip on : لباس گشاد

slip regulator : علوم مهندسى : تنظيم کننده لغزش

slip ring motor : الکترونيک : موتور القائى با حلقه لغزان

slip rings : الکترونيک : حلقه هاى لغزان

slip rope : مهارى که دوسرش درکشتى وميانش بکرانه بسته باشد.....کشتى رها شود

slip sheet : صفحه اضافي

slip stitch : بخيه نامريى

slip up : سرخوردن ،(د.گ ).اشتباه کردن ،شکست خوردن

slip proof : علوم مهندسى : مقام در برابر لغزش

slipcover : پوششى که بسرعت پوشيده يا خارج شود،بلوزى که زود پوشيده ياخارج شود،ژاکت ،ملافه ،روکش بالش

slipe : تکه ،ضربت ،پوست کندن از،باريکه باريکه کردن ،سريدن ،يواشکى رفتن

sliping terrace : عمران : جوى پشته شيب دار

slipknot : گره متحرک

slipover : لغزنده ،بسهولت جابجا شونده ،روکش متکا

slipper : دم پائي , کفش راحتي

slipper bath : يکجور ظرف تن شويى که روى ان نيمه پوشيده است

slipperiness : لغزندگي , ليزي

slippers : دم پايي , سرپائي , نعلين

slippery : سر , لغزنده , ليز , لغزان

slipping : معمارى : لغزش

slippy : = slippery

sliprope : علوم دريايى : سيم رهاکننده

slips in youth : لغزشهاى جوانى ،خطاهاى جوانى

slipshod : پاشنه خوابيده , لا قيد , لا ابالي

slipslop : خوراک ابکى ،اب زيپو،شلخته

slipsole : کفى کفش

slipstream : ورزش : استفاده از خلاء نفر جلو

slipway : علوم دريايى : سرسره

slit : چاک

slit width : شيمى : پهناى شکاف

slither : غلت

slithery : (د.گ ).ليز،لغزنده

slitter : چاک دهنده

slitting : ميخ سازى ،اهن برى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طرح توجیهی ماشین چاپ
دانلود پاورپوینت بررسی خانه قایق بادبانی(نمونه مشابه مسکونی)
طرح توجیهی منبت كاری
طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار
"پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی ویلا،رتبه اول جایزه معماری 94(نمونه مشابه مسکونی)"
دانلود پاورپوینت بررسی فضا در معماری
دانلود پاورپوینت بررسی ویلای مدرن آنا و سعید(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود پاورپوینت بررسی خانه فروردین(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی BW7(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود پاورپوینت بررسی آپارتمان شماره دو (نمونه مشابه مسکونی)
دانلود پاورپوینت بررسی خانه فامیلی در تهران(نمونه مشابه مسکونی)
"پاورپوینت پروژه كارآفرینی تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، جنسیت و سازمان های یادگیرنده"
"نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه2"
پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ
"نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه3"
پاورپوینت پروژه کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال
پاورپوینت پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی
پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل
پاورپوینت پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار