لغات مشابه
smart set : شيک پوش

smart weed : زرنجبيل سگ ،فلفل ابى

smarten : قشنگ کردن ،زيبا کردن( با)up،اراستن

smartie : )smarty(ناقلا

smartly : بزرنگى ،بزيرکى

smartness : زرنگى ،قشنگى

smarty : )smartie(ناقلا

smash : درهم کوبيدن , خردشدگي , خورد کردن , مصادمت , بشدت زدن

smasher : درهم شکننده , خرکننده

smashing : علوم مهندسى : ويرانى

smashup : کاملا خرد شده ،نابودى ،تصادم

smatt : سخت ،تند،زيرک ،زيبا،باهوش ،قشنگ ،برجسته ،زيرکانه

smatter : جاهلانه حرف زدن ،دست وپا شکسته حرف زدن

smatterer : کسيکه از روى بى اطلاعى حرف ميزند،کسيکه بريده بريده حرف ميزند

smattering : دانش سطحى ،معلومات دست وپاشکسته

smaze : غبار شبيه مه رقيق

smear : آغشتن

smear word : عنوان يا لقب اهانت اميز،تهمت

smeared : آغشته

smeared with dirt : خاک الود،چرک

smeared with tar : قيراندود

smeariness : الودگى ،چسبناکى

smeary : اغشته ،الوده ،چرک ،چرب ،چسبناک ،کثيف ،لکه دار

smee battery : الکترونيک : پيل اسمى

smeet : قال کردن ،گداختن ،تصفيه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود پاورپوینت درباره مدل های طراحی بانک اطلاعاتی
دانلود پروژه آماده ادیوس : فتوکلیپ , وله , اسلایدشو
دانلود 18 آنتی دوت اصلی داروها
دانلود پاورپوینت ذرات یکسان
دانلود پاورپوینت در مورد غفلت
دانلود پاورپوینت عمليات تحت فشار
دانلود تغذیه وریدی(parenteral nutrition)(PN)(TPN)
دانلود مجموعه جدید ترنزیشن های آماده پریمیر permier pro
دانلود راهنمای دوره نفاس یا نقاهت بعد از زایمان
دانلود پاورپوینت سيستم شناسايي و رديابي کشتيها از راه دور
دانلود بیماری های مغز و اعصاب
دانلود پاورپوینت سیستمهای طبقه بندی و نامگذاری
دانلود تغذیه در کودکان
دانلود دانلود پاورپوینت درباره کارگزاری و بورس
دانلود پاورپوینت سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی
دانلود تحقیق درباره ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماندهای محصولات کشاورزی در ایران
دانلود آموزش تست آسیب پذیری تلوزیون های هوشمند
دانلود پاورپوینت معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته
دانلود تحقیق درباره دوران کودکی محمد بن عبدالله (ص)


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود تست ذرات مغناطیسی
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود تحقیق درباره محمدتقي بهار
:: دانلود تحقیق رباره شیخ بهایی


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود تست ذرات مغناطیسی
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود پاورپوینت الكتروشوك درماني
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)