صفحه اصلی

snooperscope
)sniperscope(دوربين مخصوص هدف گيرى دشمن( از سنگر)
کلمات مشابه

snoopy : دزدکى ،پويان ،بعمل اورنده تحقيقات محرمانه

snoot : شکلک درآوردن

snooty : پر افاده

snooze : چرت زدن ،چرت ،خواب کوتاه ،بيهوده وقت گذراندن

snoozer : چرت زن

معنی snooperscope به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی نوجوانان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زمان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش درمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی