صفحه اصلی

snort
زفير کشيدن
کلمات مشابه

snort 1 (sub) : علوم دريايى : با لوله هوا گرفتن

snort 2 (sub) : علوم دريايى : لوله هوا

snorter : کسيکه خرناس ميکشد،صفير،خرناس

snorting : خر و خر

snot : آب بيني , مف , جوان گستاخ

معنی snort به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی 14 اسلاید
دانلود پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان
دانلود دانلود پاورپوینت انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن 21 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت اوراق قرضه 75 اسلاید