صفحه اصلی

snow ball
با گلوله برف زدن
کلمات مشابه

snow blindness : روانشناسى : برف کورى

snow clad : برف پوشيده ،پربرف

snow flake : دانه برف ،برف ريزه

snow shovel : پاروى برف روبى

snowball : باگلوله برف زدن

معنی snow ball به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دیوارهای عایق حرارتی وصوتی(کناف)
دانلود گزارش كارآموزی اجرای پروژه مسكونی
دانلود تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی
دانلود هزینه یابی بر مبنای فعالیت