لغات مشابه
snow capped : داراى قله پوشيده از برف ،برف پوشيده

snow cave : ورزش : اتاق برفى

snow course : معمارى : برف راهه

snow covers : معمارى : برف پشته

snow drift : توده برف( که بادانرا انبار کند)،برف انبار

snow farming : ورزش : اماده کردن پيست اسکى

snow flake : دانه برف

snow gage (am) : معمارى : برفسنج

snow gauge : برف سنج

snow gun : ورزش : ماشين ايجادکننده برف مصنوعى

snow inlet : معمارى : دريچه ريزش برف

snow job : ماست مالي

snow lily : (گ.ش ).بنفشه گل سفيد وحشى

snow line : خط برف ،خطى که حدبرف هميشگى رامعين ميکند

snow machine : ورزش : ماشين ايجاد کننده برف مصنوعى

snow plough : برف روب ،برف پران ،برف پاک کن

snow shoe : کفش( رو ) برفى

snow storm : کولا ک برف

snow survey : معمارى : برفسنجى

snow sweeper : برف روب

snow sweeping : برف روبي

snow tire : (اتومبيل )تايريخ شکن ،لاستيک مخصوص حرکت روى برف ،تاير زمستانى

snow under : مستغرق ساختن ،بيش ازحد توانايى در کارى مستغرق شدن ،شکست فاحش خوردن

snow white : سفيد يکدست ،مثل برف سفيد،اسم خاص

snow ball : با گلوله برف زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت درمورد مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی
دانلود پاورپوینت درباره مدلسازي تجربي قابليت شناسائي
دانلود پاورپوینت درباره مدلهای مارکوفی صف
دانلود پاورپوینت درباره مدزسه باهاوس
دانلود پاورپوینت درباره مدلسازي رياضي و رسوب كانال دسترسي به بندر امام خميني(ره) 12 اسلاید
دانلود پاورپوینت درباره مدرسه و مسجد آقا بزرگ 29 اسلاید
دانلود پاورپوینت درباره مدل صف MM1 با سرويس دهي دروازه اي به ترتيب تصادفي
دانلود پاورپوینت درباره مدرسه bahouse 83 اسلاید
دانلود پاورپوینت درباره مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی
دانلود پاورپوینت درباره مدرها
دانلود پاورپوینت درباره مدرسه 45 اسلاید
دانلود پاورپوینت درباره مدرسه 25 اسلاید
دانلود پاورپوینت درباره مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي
دانلود پاورپوینت درباره مدارهای الکترونیکی
دانلود فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه199
دانلود پاورپوینت با موضوع گیاه خواری و سبزیجات
دانلود پاورپوینت درباره مدارهاي الكتريكي
دانلود فایل سه بعدی آماده cnc منبت کتیبه197
دانلود پاورپوینت درباره مدار مرتبه اول