صفحه اصلی

snow under
مستغرق ساختن ،بيش ازحد توانايى در کارى مستغرق شدن ،شکست فاحش خوردن
کلمات مشابه

snow white : سفيد يکدست ،مثل برف سفيد،اسم خاص

snow ball : با گلوله برف زدن

snow blindness : روانشناسى : برف کورى

snow clad : برف پوشيده ،پربرف

snow flake : دانه برف ،برف ريزه

معنی snow under به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درمورد امور مالی در صنعت برق
دانلود مقاله درمورد اندازه گیری و کنترل کیفیت در جهان
دانلود مقاله درباره اجزاء ساختمان (پی نواری)
دانلود ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل