صفحه اصلی

snowball
باگلوله برف زدن
کلمات مشابه

snowberry : (گ.ش ).اقطى گل درشت

snowbin : معمارى : جابرفى

snowblindness : ورزش : برف کورى

snowblink : انعکاس نور خورشيد بر روى برف يا يخ

snowbound : محصور در برف

معنی snowball به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نحوه حفاری تونل
دانلود طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی
دانلود تست نامیدن اسامی و افعال
دانلود ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی - دندانه فلزی