صفحه اصلی

snowdrift
(گ.ش ).تره تيزک سنگى ،برف باد اورد،برف توده
کلمات مشابه

snowdrop : گل حسرت

snowfall : بارش برف

snowfield : معمارى : برفپهنه

snowflake : برف ريزه

snowiness : پوشيدگى از برف

معنی snowdrift به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود هنر بین النهرین
دانلود تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی 1357
دانلود تحقیق تسخیر لانه جاسوسی آمریکا
دانلود تحلیل مقابله ای نگرش فلسفی با رویکرد استراتژیک