صفحه اصلی

snowdrop
گل حسرت
کلمات مشابه

snowfall : بارش برف

snowfield : معمارى : برفپهنه

snowflake : برف ريزه

snowiness : پوشيدگى از برف

snowman : آدمک برفي , آدم برفي

معنی snowdrop به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی
دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان
دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق استراتژی شطرنج
دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی