صفحه اصلی

snowfall
بارش برف
کلمات مشابه

snowfield : معمارى : برفپهنه

snowflake : برف ريزه

snowiness : پوشيدگى از برف

snowman : آدمک برفي , آدم برفي

snowmobile : اتومبيل برفي

معنی snowfall به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود سوالات ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه
دانلود پاسخنامه ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه
دانلود سوالات ازمون عملی نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه
دانلود کلید و پاسخنامه ازمون عملی نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه