لغات مشابه
software portability : کامپيوتر : قابليت حمل نرم افزار

software product : کامپيوتر : محصول نرم افزارى

software protection : کامپيوتر : حفاظت نرم افزارى

software publisher : کامپيوتر : ناشر نرم افزار

software resources : کامپيوتر : منابع نرم افزار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود بررسی سبک دلبستگی و مکانیسم های دفاع روانی دانشجویان
:: دانلود بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن
:: دانلود بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر
:: دانلود بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
:: دانلود بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین
:: دانلود بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی
:: دانلود بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت
:: دانلود بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
:: دانلود بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی
:: دانلود مدل اتومبیل آئودی 2016 در تری دی مکس
:: دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام