صفحه اصلی

softy
)softie(پسر ضعيف وزن نما،ادم ضعيف وسست عنصر
کلمات مشابه

Sogand : سوگند

sogdian : اهل سغديا يا سغد قديم ايران

soggy : خيس ،تر

Soghra : صغرا

Soheyl : سهيل

معنی softy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله
دانلود سازماندهی منابع اینترنتی ( چالش ها و ضرورت ها)
دانلود مقاله در مورد سایت
دانلود مقاله در مورد سخت افزار