لغات مشابه
soil cement lining : معمارى : پوشش با خاک و سيمان

soil class : معمارى : طبقه بندى خاک

soil conservation : حفاظت خاک ،مهيا کردن خاک براى محصول بخصوصى

soil consistence : معمارى : پايدارى خاک

soil consolidation : معمارى : متراکم کردن خاک

soil erosion : معمارى : فرسايش خاک

soil for filling up : معمارى : خاک براى خاکريزى

soil horizon : معمارى : لايه خاک

soil improvement : معمارى : بهتر کردن جنس زمين براى بارگذارى

soil mechanics : معمارى : مکانيک خاک

soil mechanism : علوم مهندسى : مکانيک خاک

soil moisture : معمارى : رطوبت خاک

soil morphology : معمارى : شکل ظاهرى خاک

soil pipe : لوله فاضل اب مستراح

soil resistivity test : ازمودن زنگزدگى فلز،(در اثر تماس با خاک)

soil saving dam : معمارى : سد محافظ خاک

soil science : خاک شناسي

soil separates : معمارى : اجزاء بافت خاک

soil shear strength : علوم نظامى : قدرت مقاومت خاک در مقابل گلوله يا نفوذ ان

soil sterilization : معمارى : سترون کردن خاک

soil strain : معمارى : فشار زمين

soil structure : معمارى : ساختمان خاک

soil texture : معمارى : بافت خاک

soilage : علف تازه , علوفه حيوانات

soild angle : شيمى : زاويه فضايى

soild solution : شيمى : محلول جامد

soild state : شيمى : حالت جامد

soiled : خاکي , چرکين

soilless : بدون خاک

soilure : چرک ،کثافت ه ،لکه ،الوده سازى

soiothfast : قابل اعتماد

soiree : (فرانسه )مهمانى شب ،شب نشينى

soit fait comme il est desire : قانون ـ فقه : بگذار ان چنان که مى خواهد باشد

soiuth ward : متمايل بجنوب

soiuthern cross : (نج ).صليب جنوب ،چهار ستاره درخشان نيمکره جنوبى

soiuthpaw : چپ دست

sojoiurn : اقامت موقتى ،موقتا اقامت کردن

sojourn : موقتا اقامت کردن

sojourner : ساکن موقتى ،ادم سيار

sokeman : (حق -.قديم انگليس )فرد ساکن حوضه قضايى لرد يا امير

sokuto : ورزش : لبه پا

sol : زر،طلا،الهه خورشيد

sol fa : (مو ).نت خوانى ،سولفش ،سرودن ترانه با نت

sol state : شيمى : حالت سولى

solace : مايه تسلي

solacement : تسليت ،تسلى

solacer : تسليت دهنده

solan( goose) : قاز درياى شمالى

solanum : (گ.ش ).تاجريزى

solar : شمسي , برجي , آفتابي , خورشيدي

solar battery : (برق )باطرى افتابى

solar cell : پيل آفتابي

solar flash : جرقه خورشيدي

solar flux : زيست شناسى : شار خورشيدى

solar house : گلخانه شيشه اى

solar month : ماه خورشيدى

solar or astronomical d. : روز خورشيدى ،روز عرفى

solar orientation : معمارى : تعيين موقعيت نسبت به افتاب

solar plexus : ورزش : شبکه عصبى ناحيه زير معده

solar propulsion : علوم هوايى : پيشرانه خورشيدى

solar radiation pressure : نجوم : فشار تشعشعى خورشيغ

solar system : منظومه شمسي , منذومه شمسي

solar system planets : نجوم : سياره هاى منظومه خورشيدى

solar year : شمسي

solarism : (عقيده به ) افسانه هاى افتاب

solarium : ساعت آفتابي

solarization : تابش افتاب

solarize : زياد در افتاب ماندن وخراب شدن ،استفاده کردن از نور افتاب ،درمعرض افتاب قراردادن

solate : (ش ).بصورت محلول دراوردن

solationist : کناره جو

sold : آب شده

sold by the piece : عددي

soldan : )=sultan(سلطان ،امير

solder : لحيم کردن , لحيم

solderable : علوم مهندسى : قابل لحيم کارى

soldere : لحيم گر

solderer : لحيم گر

soldering : لحيم گري

soldering copper : علوم مهندسى : مس سر هويه

soldering fluid : علوم مهندسى : مايع لحيم کارى

soldering lug : الکترونيک : بالشتک سيم

soldering torch : معمارى : پستانک لحيمکارى

soldieing : سربازى

soldier : سرباز , سربازي کردن , مجاهد , نظامي , سپاهي

soldier of fortune : سرباز جوياى نام وثروت

soldiering : زندگي سربازي

soldierlike : سربازمنش ،دلير،شجاع ،درخورسرباز( ى)

soldierliness : سربازى ،دليرى

soldierly : سربازوار،دليرانه

soldiers : عساکر

soldiery : سربازى ،نيروى نظامى ،يک دسته سرباز

soldring iron : هويه لحيم کارى

sole : حلوا ماهي , تخت کفش , کف پا

sole a for iran : تنهانماينده براى ايران ،نماينده انحصارى براى ايران

sole argument : يگانه دليل ،تنها دليل ،دليل منحصربفرد

sole distributor contract : بازرگانى : قرارداد توزيع انحصارى

sole inheritance : حصر وراثت

sole kick : ورزش : ضربه با کف پا

sole offspring : قانون ـ فقه : فرزند منحصر بفرد

sole owner : قانون ـ فقه : مالک منحصر

sole representative : قانون ـ فقه : نماينده منحصر بفرد

sole right : بازرگانى : حق انحصارى

sole selling right : بازرگانى : حقوق فروش انحصارى

sole speaker : متکلم وحده

sole speaking : متکلم وحده

solecism : غلط اصطلاحي

solecistic : داراى غلط دستورى

solely : فقط،منحصرا،بتنهايى

solemn : سنگين , موقرانه , باتشريفات , موقر

solemn malediction : قانون ـ فقه : لعان

solemnify : موقر ساختن ،جدى گرفتن

solemnity : مراسم سنگين

solemnization : رسميت ،وقار

solemnize : باتشريفات انجام دادن

solemnly : بسنگينى ،رسما"،موقرانه ،با ائين و تشريفات

solemnness : متانت ،وقار

soleness : تنهايى ،انفراد

solenoglyph : (ج.ش ).مار تيز دندان از نژاد افعى

solenoid ammeter : الکترونيک : امپرسنج سولنئيدى

solenoid core : الکترونيک : هسته سولنئيد

solenoid switch : علوم مهندسى : کليد مغناطيسى

solenoid valve : علوم مهندسى : سوپاپ مغناطيسى

solenoid controlled valve : علوم مهندسى : سوپاپ الکترومغناطيسى

solenoidal field : الکترونيک : ميدان سولنئيدى

soleplate : ورزش : صفحه زير کفش اسکى

soleprint : اثر کف پا( مثل اثر انگشت)،انگشت نگارى از پا

solfatara : ناحيه اتش فشانى که گازهاى گوگردى از ان متصاعد ميشود

solfege : ()solfeggio(مو ).نت خوانى ،سولفش خوانى

solfeggio : ()solfege(مو ).نت خوانى ،سولفش خوانى

solgel : نيمى مايع ونيمى ژلاتينى

soli : (صورت جمع کلمه)solo ،تک نوازان ،تنها خوانان

solicitant : متقاضى ،تشجيع کننده

soliciting : خواستاري

solicitor : خواهنده

solicitor general : معاون دادستان

solicitorship : نمايندگى ،فروشندگى ،اصلاح فيما بين

solicitous : مشتاق ،ارزومند،مايل ،نگران ،دلواپس

solicitous to go : مشتاق رفتن ،مايل به رفتن

solicitude : نگرانى ،پروا،انديشه ،اشتياق ،دقت زياد

solid : استوار , دج , متقن , ماده جامد , محکم , سه بعدي , قابل اطمينان , توپر , صلب , پابرجا , متقنه

solid body : جماد

solid color : معمارى : رنگ يکدست

solid dike : معمارى : اب بند

solid door : معمارى : لنگه در توپر

solid floor : معمارى : کف زير بر

solid jet : معمارى : فوران پر

solid line : ورزش : خط پر

solid looking : داراى قيافه جامد وبيروح

solid partition : معمارى : جداگر يکپارچه

solid propellant : علوم هوايى : سوخت جامد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی
پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها
پاورپوینت ایمنی در كارگاه
پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک
پاورپوینت فناوری وایمکس
پاورپوینت آموزش عکاسی پرتره عکاسی پرتره به معنای عکاسی
پاورپوینت استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران
پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی
آموزش کنترل کیفیت رنگ های صنعتی
پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای Cyber Crimes Low
پاورپوینت حسابداری ملی
پاورپوینت تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی
پاورپوینت محیط سازمان
پاورپوینت شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی
پاورپوینت شبکـی اجتماعی فرد یا سازمان وابستگی ها
پاورپوینت معرفی سیستم های ترمز در خودروها
پاورپوینت انرژی زمین گرمایی
پاورپوینت زیر ساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران