صفحه اصلی

some one must stay here
يک کسى بايد اينجا بماند
کلمات مشابه

some one or other : يک کسى ،هر کس باشد

some time : يک وقتى ،مدتى

some time ago : چندي پيش

some time or other : يک وقتى ،يک روزى

some two hours : يک دو ساعتى

معنی some one must stay here به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming
دانلود استانداردهای ساختمان كتابخانه
دانلود بررسی روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM
دانلود استخر شنای المپیك 2008 چین