صفحه اصلی

some one or other
يک کسى ،هر کس باشد
کلمات مشابه

some time : يک وقتى ،مدتى

some time ago : چندي پيش

some time or other : يک وقتى ،يک روزى

some two hours : يک دو ساعتى

some years ago : چند سال پيش

معنی some one or other به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود اهدای اسپرم (پاور پوینت)
دانلود بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاك در حوزه آبخیز رودخانه بیرجند
دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ)
دانلود مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی
دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
دانلود بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان
دانلود کار تحقیقی دیه
دانلود آیین دادرسی اطفال
دانلود هویت ملی و جهانی شدن