صفحه اصلی

somedeal
تاحدودى ،تا اندازه اى ،اندکى ،نسبتا،متعدد
کلمات مشابه

somehow : به نوعي , به نحوي , بيک نوعي , هرجور هست , بطريقي , هر جور

someone : کسي

someplace : يک جايى

somersault : معلق زدن , پشتک , معلق

somerset : )somersault(شيرجه ،پشتک ،معلق زدن

معنی somedeal به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود چگونه تربیت دینی را در دانش آموزان کلاسم تقویت نمایم
دانلود دانلود چگونه مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم
دانلود دانلود چگونه جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم اسفند تعطیلات نوروزی را بگیرم
دانلود دانلود چگونه با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقمند سازم