صفحه اصلی

someone
کسي
کلمات مشابه

someplace : يک جايى

somersault : معلق زدن , پشتک , معلق

somerset : )somersault(شيرجه ،پشتک ،معلق زدن

something : چيزي , يک چيزي

something is wrong with you : يک چيزى تان هست ،يک کسالتى داريد

معنی someone به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق نارسایی هیجانی(فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف(فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رقیب گرایی(فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی- رفتاری (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق میگرن (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت‌گیری مذهبی (فصل دوم تحقیق)