صفحه اصلی

somersault
معلق زدن , پشتک , معلق
کلمات مشابه

somerset : )somersault(شيرجه ،پشتک ،معلق زدن

something : چيزي , يک چيزي

something is wrong with you : يک چيزى تان هست ،يک کسالتى داريد

something like 100 rials : سد ريال چيزى کم چيزى بالا،در حدود سد ريال

something short : نوشابه تند،عرق

معنی somersault به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم
دانلود تحقیق درس نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک پودمان کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی
دانلود دانلود تحقیق فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان
دانلود دانلود تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت یکی از آنها
دانلود مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه
دانلود تحقیق تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها
دانلود دانلود آشنایی با انواع بیماری ها پودمان تغذیه و سلامت خانواده
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم
دانلود دانلود تحقیق درس خانواده و محیط زیست پودمان تغذیه و سلامت خانواده