لغات مشابه
speller : کتاب املاء , هجي کننده

spelling : املاء , هجي

spelling checker : کامپيوتر : کنترل کننده حروف لغات

spelling group : علوم نظامى : حرف رمزى که نماينده يک گروه رمز يا کلمات رمز است

spelling test : امتحان ديکته

spelt : (زمان ماضى واسم مفعول فعل)spell

spelter : علوم مهندسى : روى سخت

spelunker : کاشف غار

spence : )spense(ابدار خانه ،اتاق ناهارخورى

spend : مصروف داشتن , صرف کردن , به سر بردن , خرج کردن , مايه گذاشتن , بسر بردن

spend like water : مثل ريگ خرج کردن

spend time : وقت گذراندن , وقت صرف کردن

spendable : خرج کردنى ،خرج شدنى

spending : صرف

spending money : پول توجيبى ،خرجى

spendthrift : مسرف , خراج , ولخرج

spense : )spence(ابدار خانه ،اتاق ناهارخورى

spent : مصروف , رها شده

sperm : مني دانه , نطفه , مني

sperm whale : (ج.ش ).عنبر ماهى ،نهنگ عنبر)physeter catodon(

spermaceti : موم سفيد

spermaceti candle : شمع کافورى

spermary : بيضه ،غده توليد کننده منى ،محل توليد منى

spermatheca : ( )spermathecal(ج.ش ).کيسه محل تجمع منى در حشرات ماده

spermathecal : ( )spermatheca(ج.ش ).کيسه محل تجمع منى در حشرات ماده

spermatial : وابسته به نطفه نر جلبکها،نطفه اى

spermatic : (ج.ش ).نطفه اى ،بيضه اى ،بذرى ،تخمى

spermatid : (بافت شناسى - تش ).سلول حاصله از تقسيم سلول منى سازکه تبديل به سلول منى ميشود

spermatism : خروج منى

spermatium : نطفه ياياخته نر غير متحرک موجودات پست( مثل جلبکها وغيره)

spermatocidal : spermatocide(، )spermicidalمنى کش ،داراى قابليت کشتن ياخته هاى نطفه اى

spermatocide : spermatocidal(، )spermicidalمنى کش ،داراى قابليت کشتن ياخته هاى نطفه اى

spermatogenesis : ايجاد نطفه

spermatogenetic : نطفه آور , موجد نطفه

spermatogonium : سلول اوليه جنس نر سلول بيضه ،سلول موجد تخم

spermatophore : (تش ).کپسول يا کيسه منى( درجنس نر موجوداتى مثل زالو)

spermatorrhoea : خروج منى بدون اراده ،احتلام

spermatozoid : (گ.ش ).ياخته نر و متحرک

spermatozoon : مني دانه

spermicidal : spermatocidal(، )spermatocideمنى کش ،داراى قابليت کشتن ياخته هاى نطفه اى

spetacle maker : عينک ساز

spew : بخارج ريختن

sphacelate : شقاقولوس شدن

sphagnicolous : خزهزي

sphagnous : خزه دار

sphagnum : (گ.ش ).اسفگنوم ،خزه خشک شده

sphenoid : گوه اى ،شب پره اى

spheral : مستدير

sphere : جسم کروي

sphere gap : الکترونيک : دهانه جرقه کروى

sphere of influence : منطقه نفوذ

spheres : کرات

spheric : اسمانى ،کروى

spherical aberration : نجوم : خطاى کروى

spherical angle : علوم هوايى : زاويه مرکزى

spherical candlepower : الکترونيک : شمع کروى

spherical dome : معمارى : گنبد دور تمام

spherical faceplate : الکترونيک : صفحه محدب تلويزيون

spherical geometry : هندسه کروى

spherical lens : نجوم : عدسى کروى

spherical mirror : نجوم : اينه کروى

spherical polygon : (هن ).کثير الاضلاع کروى

spherical roller bearing : علوم مهندسى : بلبرينگ غلطکى

spherical sector : معمارى : قطاع کروى

spherical top : شيمى : فرفره کروى

spherical triagle : علوم هوايى : مثلث کروى

spherical wedge : معمارى : قاچ کروى

sphericity : کرويت ،حالت کروى

spherics : هندسه کروي

spherify : کروي کردن

spheroid : کره مانند

spheroid(ic)al : مانندشبه کره

spherolitic cast iron : علوم مهندسى : چدن گرافيت گلوله اى

spherometer : کره سنج

spherule : کره کوچک , گوي کوچک

spherulite : شيمى : گوى سنگ

sphery : (ک ).ستاره اى شکل ،کروى ،مستدير

sphgmometer : نبض سنج

sphinges : ابوالهول

Sphinx : ابوالهول , موجود عجيب , مجسمه ابوالهول , سينه زن , مرد مرموز

sphygmograph : نبض نگار

sphygmology : نبض شناسي

sphygmomanometer : روانشناسى : فشارخون سنج

sphygmometer : )=sphygmograph(نبض سنج

sphygmus : نبض ،ضربان

spic and span : کاملا تازه

spicate : (گ.ش -.ج.ش ).ميخ مانند،ميخى شکل ،خار مانند

spice : چاشني غذا , ادويه

spice box : قوطى ادويه

spicery : عطاري

spices : ديگ افزار , ابزار

spicily : بطور زننده ،با جلفى

spiciness : تند وتيزي

spick : نونو

spick and span : کاملا تازه

spicula : )spicule(خار،سيخک ،شاخک حساس نوک تيز،سنبله

spicular : مانند خوشه کوچک ،سوزنى

spiculate : سيخک مانند

spiculation : ايجاد خار

spicule : )spicula(خار،سيخک ،شاخک حساس نوک تيز،سنبله

spiculiferous : شاخکدار

spiculum : نيزه کوچک

spicy : تند , تند و تيز , ادويه زده

spider : خايه گز , عنکبوت

spider band : علوم دريايى : حلقه عنکبوتى

spider configuration : کامپيوتر : پيکربندى عنکبوتى

spider web : تار عنکبوت

spider wire entanglement : علوم نظامى : نرده هاى زيگزاگى غير منظم سيم خاردار

spidery : شبيه عنکبوت ،شبيه تار عنکبوت

spielmann variation : ورزش : وارياسيون اشپيلمان در دفاع نيمزو هندى

spiffy : (ز.ع ).تميز،زيبا،خوش منظر،باهوش ،عالى

spigot : شير آب , سوراخ گير , توپي

spigot and socket joint : علوم مهندسى : اتصال مفصلى

spike : ميخ دار کردن , ميخ طويله , آبشار زدن , ميخ بزرگ

spike lavender : اسطخودوس

spike maul : علوم مهندسى : چکش ميخ کش

spike over the block : ورزش : ابشار از بالاى دفاع

spike past the block : ابشار را پشت پاى مدافعان کوبيدن

spikelet : سنبلک

spikelike : بشکل ميخ

spikelt : سنبلک

spikenard : (م.م ).روغن يامرهم معطر،سنبل هندى

spikes : ورزش : يک جفت کفش ورزشى ميخ دار

spiky : تيز , پرگاز

spile : سوراخ گيري , گل ميخ

Spill : ريزش

spill (to) : معمارى : سرريز کردن

spill water : معمارى : ابهاى اضافى

spill wind : ورزش : سست کردن بادبان براى جلوگيرى از تمايل قايق به يک سمت

spilled or spilt : ريختن ،انداختن ،پرت کردن

spillikin : تيکه چوب ،ريزه استخوان

spillover effects : بازرگانى : اثرات خارجى

spillway apron : معمارى : فرش حفاظ

spillweir : معمارى : شادروان

spilt core type transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور انبرى

spin : فرفره , ريستن , چرخانيدن , چرخان , تنيدن , تار تندن , چرخاندن , ريسيدن , ريس

spin (out) : ورزش : از کف دادن کنترل و چرخيدن اتومبيل

spin casting : ورزش : پرتاب قلاب ماهيگيرى با وسايل چرخان

spin casting reel : ورزش : قرقره چرخان ماهيگيرى

spin casting rod : ورزش : چوب ماهيگيرى با قرقره چرخان

spin coupling : شيمى : جفت شدن اسپين

spin decoupling : شيمى : واشدن اسپين

spin dyeing : شيمى : زنگرزى پيش از ريسيدن

spin lattice intraction : شيمى : بر هم کنش اسپين شبکه

spin paired complex : شيمى : کمپلکس اسپين زوج شده

spin state : شيمى : حالت اسپين

spin wall : عمران : ديوار درون بنا که بران بارگذارى ميشود

spin orbit coupling : شيمى : جفت شدن اسپين - اوربيتال

spin paired : شيمى : اسپين زوج شده

spin spin coupling : شيمى : جفت شدن اسپين - اسپين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله درمورد تمایز یاخته ای
مقاله در مورد چگونه از مصرف بی رویه دارو جلو گیری کنیم؟
قالب چتروم
چگونه مشكلات دانش آموز را در درس زبان فارسی برطرف نمایم
چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه را به قرآن علاقه مند كنم
چگونه ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم
چگونه دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم
دانلود چگونه دانش آموزان را به درس عربی علاقه مند سازم
چگونه باور های مذهبی را در دانش آموزان خوابگاهی شکوفا ساخته
چگونه به کمک راهکار های مختلف پرخاشگری را برطرف کنم
چگونه دانش آموزان که مشکل کف پای صاف دارند شناسایی و چه اقداماتی را انجام دادم
چگونه وابسته به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم
چگونه با ارائه راه حل های مناسب مشکل درس ادبیات و زبان فارسی را برطرف نمایم
مجموعه مقالات معتبر علمی پدافند غیرعامل برای پیشینه و ادبیات تحقیق
"دانلود پاور پوینت كاربرد فناوری‌های جدید در آموزش نویسنده""دكتر شهناز ذوفن"""
چگونه دانش آموزان پایه سوم آموزشگاه را به خواندن نماز علاقه مند سازم
چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی
چگونه شادابی زنگ های تفریح را در آموزشگاه فراهم نمایم
دانلود چگونه مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم