لغات مشابه
spontaneous emission : شيمى : نشر خود به خود

spontaneous generation : خلق الساعه ،پيدايش خودبخود،بطيب خاطر،بى اختيار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: