لغات مشابه
star washer : علوم هوايى : واشر ستاره اى

star delta switch : علوم مهندسى : کليد ستاره مثلث

star shaped : ستارهاي

starboard tack : ورزش : حرکت قايق بااستفاده از باد در سمت راست

starboard hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت راست

starch : آهار زدن , نشاسته , آهار

starched : آهاردار , آهاري

starchiness : سفتى ،اهاردارى

starchy : نشاستهاي , شبيه نشاسته

stardom : ستارگي

stardust : (ز.ع ).حالت مسحور کننده وتخيلى

stare : رک نگاه کردن , زل زل نگاه کردن , خيره شدن , خيره نگريستن , خيره نگاه کردن

starer : مات ومبهوت ،داراى نگاه خيره

starets : پيرمرد،راهب ،معلم( در کليساى ارتودوکس)

starfighter : هواپيماى جت استارفايتر،(نوعى جت سوپرسونيک يک موتوره)

starfish : (ج.ش ).ستاره دريايى)asterias vulgaris( ،نجم البحر

starflower : (گ.ش ).شير مرغ چترى

stargaze : بستاره ها خيره شدن ،درعالم تخيل واوهام غرق شدن

stargazer : کسيکه به ستاره ها خيره شده ،منجم

staring : خيره ،زننده ،برجسته

staring red : قرمز زننده ،يا خيره کننده

staringly : خيره خيره

stark : خشن ،زبر،شجاع ،خشک وسرد( در مورد زمين)،شاق ،قوى ،کامل ،سرراست ،رک ،صرف ،مطلق ،حساس ،سفت ،سرسخت ،پاک ،تماما

stark naked : بکلى برهنه ،لخت( و )عور

starke : علوم نظامى : با شيپور علامت دادن

starless : بي ستاره

starlet : ستاره کوره

starlifter : علوم نظامى : نوعى هواپيماى حمل و نقل چهار موتوره جت بزرگ

starlight : نور ستاره

starlight scope : علوم نظامى : دوربين ديد شبانه با استفاده از نور ستارگان

starlike : ستاره مانند

starling : هزار دستان , سار , سارنج

starlit : روشن شده از نور ستاره

starry : پرستاره

starry eyed : خيال انديش , خيال پرور

stars : روشنان

stars and bars : نخستين پرچم ايالات متحده امريکا

stars and stripes : پرچم امريکا

start : سرآغاز , بدايت , ابتدا , بدو , اوايل , کوش , شروع , برپايي , داير کردن , راه افتادن , به راه انداختن , آغاز نهادن , بکار انداختن , آغاز به کار کردن , آغاز شدن , آغاز کردن , بر پا شدن , به راه افتادن , سر دادن , عزيمت کردن

start a fight : داد و بيداد راه انداختن

start a fire : آتش روشن کردن

start a movement : جنبش کردن , جنبش در آوردن

start a new life again : جواني را از سر گرفتن

start a procession : دسته راه انداختن

start a quarrel : نزاع بر پا کردن

start awork : دست بکار شدن

start doing : به کاري دست زدن

start element : عنصر شروع

start key : کليد شروع

start of message : کامپيوتر : اغاز پيام

start off : شروع کردن شروع شدن

start on a journey : عازم شدن

start on the journey : عازم سفر شدن

start running : به کار افتادن

start shouting : فرياد سر دادن

start signal : علامت شروع

start stop drives : کامپيوتر : محرکهاى قطع و وصلى

start stop system : سيستم قطع و وصلى

start stop transmission : کامپيوتر : مخابره قطع و وصلى

start up : براه انداختن

start up control : کامپيوتر : کنترل اغازى

start up screen : کامپيوتر : صفحه اغازگر

start walking : راه افتادن , به راه افتادن

start working : شروع بکار کردن , عازمکاريشدن

starter : آغازگر , راه انداز

starter cable : علوم مهندسى : کابل استارتر

starter coil : الکترونيک : کويل راه انداز

starter gap : الکترونيک : شکاف اغازگر

starter gear ring : علوم مهندسى : چرخ دنده استارتر

starter motor armature : علوم مهندسى : ارميچر راه انداز

starter switch : علوم مهندسى : سوئيچ استارتر

starter dynamo : علوم مهندسى : دينام - استارتر

starter/generator : علوم هوايى : استارتر ژنراتور

starting : علوم مهندسى : راه اندازى

starting battery : الکترونيک : باترى استارت

starting block : ورزش : سکوى شروع ،تخته استارت

starting chamber : علوم هوايى : محفظه استارت

starting crank : علوم نظامى : هندل اتومبيل

starting electrode : الکترونيک : الکترد اغازگر

starting fee : ورزش : مبلغى که صاحب اسب براى کسب اجازه شرکت در مسابقه شرطبندى مى پردازد

starting lever : علوم مهندسى : اهرم راه اندازى

starting platform : ورزش : سکوى شروع

starting post : تيرمبدا،تيرى که در مسابقه دوجاى اغاز و حرکت را نشان ميدهد

starting pressure : علوم هوايى : فشار استارت

starting procese : معمارى : فرايند راه اندازى

starting rate : الکترونيک : خرج پر کردن

starting rheostat : الکترونيک : رئوستاى راه انداز

starting time : معمارى : زمان راه اندازى

starting winding : علوم مهندسى : سيم پيچى راه اندازى

startle : زدگي , هول دادن , رمانيدن

startle reflex : روانشناسى : بازتاب يکه خوردن

startled : مبهوت

startling : تکان دهنده ،موحش ،شگفت انگيز

starvation : قحطي زدگي , قحطي , گرسنگي

starve : گرسنگي خوردن , گرسنگي دادن , قحطي زده شدن

starveling : قحطي زده

stash : انبار کردن ،ذخيره کردن( درمحل مخفى براى اينده)،انباشتن ،محبوس کردن ،پنهانگاه

statable : )stateable(اظهار کردنى ،قابل اظهار يا توضيح

state : اظهارکردن , ايالتي , اشعار داشتن , حالت , اعلاميه دادن , حال , ايالت

state accountant : مستوفي

state affairs : قانون ـ فقه : امور مملکتى

state aid : کمک دولت به موسسات عام المنفعه وغيره

state bank : بانک استان ،بانک دولتى

state budget : بازرگانى : بودجه دولت

state chicken : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى سوخت من در حال تمام شدن است بايستى براى تجديد سوخت برگردم

state college : دانشکده دولتى

state craft : قانون ـ فقه : سياستمدارى

state diagram : نمودار حالات

state equation : معمارى : معادله حالتى

state flower : (امر ).گل علامت مخصوص هر استان يا کشور

state function : شيمى : تابع حالت

state government : بازرگانى : دولت مرکزى

state guard : ارتش ايالتي

state hood : ايالتى ،حالت وشرايط ايالات امريکا

state lamb : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى سوخت کافى ندارم که رهگيرى انجام دهم و برگردم

state midicine : سيستم پزشکى ملى ،سيستم پزشکى تحت نظارت دولت

state of being included : مشموليت

state of emergency : قانون ـ فقه : حالت اضطرار

state of equilibrium : عمران : حالت تعادل

state of grace : تائيد،توفيق

state of in her itance : ملک يا دارايى قابل توارث

state of purity : قانون ـ فقه : طهارت

state of siege : قانون ـ فقه : حالت محاصره

state of stress : معمارى : حالت تنش

state of the realm : طبقات اجتماعى يا سياسى کشور

state of war : حالت مخاصمه

state ownership : قانون ـ فقه : مالکيت دولتى

state planning : بازرگانى : برنامه ريزى دولتى

state prison : زندان دولتي

state religion : قانون ـ فقه : مذهب رسمى

state respectfully : معروظ داشتن

state road : معمارى : شاهراه

state socialism : بازرگانى : سوسياليسم دولتى

state stress : عمران : وضعيت تنش

state table : جدول حالات

state tiger : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى سوخت کافى براى اجراى ماموريت رهگيرى دارم

state to which one belongs : قانون ـ فقه : دولت متبوعهsiege-neutralized-neutral-buffer

state university : دانشگاه دولتي

stateable : )statable(اظهار کردنى ،قابل اظهار يا توضيح

statecraft : ملک داري , کشور داري

statehouse : مجلس ايالتي

stateless : بي دولت , بي وطن

stateless person : علوم نظامى : شخصى که تابعيت کشور را ندارد شخص فاقد اوراق تابعيت

stateliness : وقار،شکوه

stately : باوقار،مجلل ،باشکوه

statem room : علوم نظامى : خوابگاه افسران ناو

stateman in authority : قانون ـ فقه : زمامدار

statemanship : قانون ـ فقه : زمامدارى

statement : اظهار , بيانيه , گفتار , اعلاميه

statement of a claim : قانون ـ فقه : اظهار نامه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"گیف تصویری Photo, عادت هایی که پیرتان می کند"
"گیف تصویری Photo, هرگز بعد از غذا خوردن، این 4 کار را انجام ندهید!"
فایل (Word) پژوهش حسابداری به روش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
پاورپوینت ایمنی فردی در کارگاه
دانلود فایل (Word) پژوهش تحلیل و بررسی انواع اتصالات در اجزای ماشین
دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی آنالیز روغن در مراقبت وضعیت ماشین آلات
تحقیق مالیات ارزش افزوده
تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر درآمد املاک
مالیات بر درآمد و دارایی
مالیات چیست و فرار مالیاتی
تحقیق مالیه
دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن
گیف تصویری 5 عادت ساده برای افزایش سلامت جسمی
گیف تصویری مزیت روغن ویتامین E برای مو
گیف تصویری اب بنوشید
گیف تصویری ایا دوست دارید خودتان متخصص شخصی خود باشید
گیف تصویری نکته امروز برای مراقبت از زیبایی
گیف صوتی حذف یکی از وعده های غذایی ایا به لاغری کمک میکند