صفحه اصلی

strongly
شديدا
کلمات مشابه

strongly worded : شديد الحن , شديد اللحن

strongside : ورزش : مربوط به جبهه قوى زمين

strontic : داراى استرونيوم

strontium : (ش ).استرونتيوم ،عنصر سبک دو ظرفيتى

strop : طناب کوتاه

معنی strongly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدی
دانلود مبلمان معماری
دانلود پروژه راهسازی آماده به صورت محاسبات دستی
دانلود طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات