لغات مشابه
structured walkthroughs : کامپيوتر : بررسى هاى ساخت يافته

structureless : بي ساختمان

structures coding : کامپيوتر : برنامه نويسى ساخت يافته

strudel : ورقه نازک خمير پخته که لوله شده و لاى ان شيرينى باشد

struggle : تقلا کردن , دست وپا کردن , پيکار کردن , گيرودار , کشاکش , تنازع , دست و پا , تلاش , تقلا

struggle for existence : بغاء تنازع

struggle for survival : تنازع بقاء

struggle with twitches : دست و پا زدن

struggler : تقلا کننده

struggling : گلاويز

strum : نوازيدن , مضراب زدن

struma : (طب - گ.ش ).اتساع و گشاد شدن هر عضوى( مثل پستان وعدد لنفاوى)،غمباد،گواتر،تورم

strumose : )strumous(متورم ،داراى تورم بالشى

strumous : )strumose(متورم ،داراى تورم بالشى

strumpet : زن بدکار

strung : (زمان گذشته واسم مفعول فعل)string

strunt : بيخ دم

strut : خراميدن

struthious : (ج.ش ).وابسته به شترمرغ سانان

struthous : شتر مرغى

strutter : خرامنده

strutting : خرامان

strychnia : جوهر کوچوله ،استريکنين

strychnin : ( )strychnine(ش ).استرکنين

strychninism : مسموميت مزمن در اثر استعمال ممتد استرکنين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت مغز و نخاع
دانلود تشریح سیستم کنترل حلقه
دانلود تحقیق طراحی بیورآکتورها
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع قیام پانزدهم خرداد - 5 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت مديريت تحول
دانلود نیمه رسانا
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع قیام 15 خرداد-26 صفحه ورد
دانلود دانلود پاورپوینت پيشگيري از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري - 110 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت بارداری - 27 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت فنون و مهارت هاي ارتباطي در پيشگيري از اعتياد - 120 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 20 اسلاید
دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيك
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع قيام امام خميني، پرتويي از قيام امام حسين - 17صفحه ورد
دانلود پاورپوینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع قیامت - 5 صفحه ورد
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع کاتالیزورها - 10صفحه ورد
دانلود پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی
دانلود پاورپوینت راههای رسیدن به موفقیت
دانلود دانلود پاورپوینت يشگيري از كم تحركي در دانش آموزان استان اصفهان - 25 اسلاید
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز